Oris poglavij

 • Splošno

  Ekskurzija po Kranju je namenjena učencem tretje triade osnovnih šol ali učencem kranjskih osnovnih šol, ki želijo bolje spoznati svoje domače mesto.

  Na štirih postankih (Grad Khiselstein, reka Kokra, Prešernova ulica in Slovenski trg) učenci spoznajo več zgodovinskih in geografskih zanimivosti mesta, na poti pa razvijajo različne veščine kot so orientacija, delo s kompasom, ter delo z različnimi merilnimi napravami kot so termometer in meter.

  Cilji, ki jih učenci dosežejo tekom ekskurzije:

  Učenec:

  - Ob slikovnem gradivu in v naravi prepoznajo reliefne oblike na zemeljskem površju

  - Se orientira in giblje v naravi s kompasom in zemljevidom

  - Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja

  - Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in drugih virov ter literature na terenu

  -  Preučuje tekoče vode in meri njihove značilnosti.

  Trajanje ekskurzije: 90 min (2 šolski uri)

  Avtor ekskurzije: Uršula Dačić

 • Grad Khislstein

  Grad Khislstein stoji na vzhodnem delu mesta, nad dolino reke Save. V 13. stoletju so na tem mestu Ortenburžani zgradili utrdbo, današnji izgled pa grad dobi v 16. stoletju. V tem času je grad prestavljal tudi del obrambnega obzidja okrog mesta, v katerega je bilo vključenih še osem obrambnih stolpov - danes se vidi obnovljen stolp Škrlovec v bližini gradu. V gradu Khiselstein se nahajajo prostori Gorenjskega muzeja.

  Dejavnosti: orientacija, primerjava grbov in velikosti mesta

  Cilji, ki jih učenci dosežejo na tej točki:

  Učenci:

  - se pravilno orientirajo s pomočjo zemljevida in kompasa

  - s pomočjo slike sklepajo o velikosti srednjeveškega mesta

  - s pomočjo slike razložijo razlike med grbom Kranja nekoč in danes
 • Kanjon reke Kokre

  Nahajamo se pod Kokrškim mostom na levem bregu Kokre. Ta točka je le nekaj sto metrov oddaljena od sotočja Kokre in Save, zaradi svoje dostopnosti pa je tudi zelo primerna za izvedbo različnih nalog.

  Reka Kokra izvira izpod Karavank, mimo Kranja pa teče po skoraj 30 m globokem kanjonu, ki ga je vrezala v konglomeratna tla. Danes je kanjon zaradi svoje raznolikosti zavarovan kot naravna znamenitost.

  Dejavnosti na tej točki: merjenje hitrosti in temperature reke, opazovanje okolice, orientacija, delo z grafom

  Cilji, ki jih učenci dosežejo na tej točki:

  Učenci:

  -  se pravilno orientirajo s pomočjo zemljevida in kompasa

  - s pomočjo zemljevida prepoznajo reko, pri kateri se nahajajo

  - prepoznajo reliefno obliko, po kateri teče reka

  -  s pomočjo grafa razložijo, kdaj in zakaj ima reka viške v pretoku

  -  izmerijo hitrost in temperaturo reke Kokre

  -  določijo smer rečnega toka in levi ter desni breg


 • Prešernova ulica

  Prešernova ulica skupaj z Glavnim trgom tvori mestno jedro Kranja. Vse do danes se je ohranila raba iz srednjeveške zasnove hiš - v spodnjem nadstropju najdemo trgovine, antikvariate in kavarne, v zgornjem nadstropju pa so urejena stanovanja. Ena izmed meščanskih hiš, ki sestavljajo ulico, je spominska Prešernova hiša, kjer je pesnik med letoma 1846 in 1849 imel svojo odvetniško pisarno.

  Dejavnosti: kartiranje ulice

  Cilji, ki jih učenci dosežejo na tej točki:

  Učenci:

  - samostojno kartirajo Prešernovo ulico

  - prepoznajo funkcijo posameznih stavb


 • Slovenski trg

  Slovenski trg se nahaja v bližini mestnega jedra Kranja. Svojo podobo je trg dobil leta 1961, na njem pa najdemo več kipov kiparja Lojzeta Dolinarja. Za naše delo je najpomembnejši kip, ki se nahaja na severnem delu trga in prikazuje maketo mestnega jedra.

  Dejavnosti: orientacija s pomočjo makete, ponovitev postankov

  Cilji, ki jih učenci dosežejo na tej točki:

  Učenci:

  - s pomočjo makete prepoznajo lokacijo, kjer se nahajajo

  - iz makete prepoznajo reki, ki tečeta ob mestu