Oris poglavij

 • Splošno

  Itinerarij:

  7.00 – odhod iz Radelj ob Dravi

  9.00 – 9.45 – pokrajinski muzej Murska Sobota

  10.00 – 10.30 –  malica (sprehod do evangeličanske cerkve)

  10.30 – 10.45 – vožnja v Filovce

  11.00 – 12.30 – ogled lončarstva in panonske hiše

  12.30  – odhod priti Gradu na Goričkem

  13.30 – 15.30 – ogled Vulkanije (vmes, ko se menjajo skupine prosto za malico)

  16.00 – odhod

  16.15-16.30- Sotinski vrelec

  16.30 - odhod proti domu

  Cilji ekskurzije:
  • Spoznati naravno in kulturno dediščino Prekmurja (lončarstvo, panonska hiša, vrelec mineralne vode);
  • spoznati vulkansko delovanje in prepoznati postvulkanske pojave v pozrajini (kamnina tuf);
  • spoznati zgodovino Prekmurja
  • ovrednotiti pomen državnega praznika priključitev Prekmurja matičnemu narodu.

  Avtor ekskurzije: Branka Roškar

 • Pokrajinski muzej Murska Sobota

  Obiščemo Pokrajinski muzej. Ogledamo si zgodovinsko zbirko. Angleški park pred gradom je kot nalašč za malico.

  Učenci med ogledom in po ogledu rešijo delovni list.

  Sprehodimo se do evangeličanske cerkve.

  Pokrajinski muzej

 • Evangeličanska cerkev

  Sprehodimo se skozi angleški park pred gradom do evangeličanske cerkve. Rešijo kviz na temo protestantizma.

 • Filovci

  Obiščemo lončarsko vas, kjer nam lončar predstavi panonsko hišo, "kopa" peč, učenci se lahko preizkusijo v lončarjenju.

  Rešijo delovni list.

 • Grad - Vulkanija

  Učenci si ogledajo notranjost Vulkanije, v predprostoru se preizkusijo v različnih interaktivnih igrah. V Lednarjevi usnjarni si pogledajo kamninsko zbirko in video prikaz nastanka  sedimentnih, magmatskih in metamorfnih kamnin. 

  Sprehodimo se do kamnoloma tufa, kjer poskušajo poiskati mineral olivin.

 • Slatinski vrelec v Nuskovi

  Učenci se sprehodijo do vrelca in poskusijo vodo.  Sklepajo na vsebnost mineralov v vodi, glede na barvo zemlje ob vodotoku.

  Vir fotografij: B. Roškar