Oris poglavij

 • Splošno

  Itinerarij poti 

  Na ekskurziji po Spodnjem Posavju bomo s kolesi spoznavali, zakaj za Posavje velikokrat slišimo, da je energetski bazen Slovenije. Na poti se bodo prepletali učni cilji različnih predmetov in učnih področij (geografija, zgodovina, šport, tehnika in tehnologija, fizika, slovenščina). Učenci bodo v skupinah v skladu s predhodnim dogovorom pripravili predstavitve za 2. postanek. 

  Okvirna časovnica:

  8.00 - odhod s kolesi izpred Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško

  8.15-9.00 - prvi postanek pri Nuklearni elektrarni Krško (voden ogled)

  9.00-9.45 - vožnja do hidroelektrarne v Krškem in postanek pri elektrarni (predstavitev elektrarne s strani skupin učencev v skladu z dogovorom),

  9.45-11.00 - vožnja do termoelektrarne v Brestanici, malica ter voden ogled termoelektrarne

  11.00-12.00 - vzpon do razgledne točke pri gradu Rajhenburg in terensko delo

  12.00-12.40 - vožnja do šole

  Navodila udeležencem: potrebna je ustrezna kolesarska oprema, šolsko malico prevzamemo v šoli pred odhodom.

  Avtor ekskurzije: Maja Mirt Jakše

 • Nuklearna elektrarna Krško

  Opis poti

  Prvi postanek bo pri Nuklearni elektrarni Krško, ki je edina slovenska jedrska elektrarna. Krška jedrska elektrarna je zelo pomemben energetski objekt v proizvodnji električne energije za celotno državo pa tudi za sosednjo Hrvaško. Je pomemben dejavnik pri večji prepoznavnosti Krškega.

  Udeleženci ekskurzije se bomo podali na voden ogled jedrske elektrarne, na katerem bomo izvedeli ključne informacije o nastanku, delovanju in pomenu NEK. • Hidroelektrarna Krško

  Opis poti

  Pot nas bo od Nuklearne elektrarne Krško preko Vrbine vodila do ene izmed hidroelektrarn na spodnji Savi. Hidroelektrarna Krško je četrta od šestih hidroelektrarn na spodnji Savi in nas pozdravi takoj ob prihodu v mesto Krško iz celjske smeri. 

  Naloga: Posamezne skupine učencev bodo ostalim predstavile eno od tematik, ki se nanaša na HE Krško, glede na predhodni dogovor. Tematike so sledeče: izgradnja verige hidroelektrarn na Spodnji Savi; prednosti/slabosti hidroelektrarn; tip, jakost in delovanje HE Krško. 


 • Termoelektrarna Brestanica

  Ob reki Savi bomo pot iz Krškega nadaljevali proti Brestanici, kjer se bomo ustavili pri Termoelektrarni Brestanica. Najprej bomo imeli odmor za malico, da si povrnemo izgubljene moči. 

  Sledil bo voden ogled Termoelektrarne Brestanica, na katerem bomo spoznali, kako deluje plinska elektrarna v Brestanici ter njen pomen glede prispevka skupne električne energije v omrežje. • Razgledna točka pri gradu Rajhenburg

  Od Termoelektrarne Brestanica se bomo vzpeli po kratki, a precej strmi poti do gradu Rajhenburg. Zraven gradu je razgledna točka, s katere se nam odpira veličasten pogled na dolino reke Save. Tu bodo učenci opravili nekaj terenskega dela.

  Naloge: 

  1. Orientirali se bodo v pokrajini - določili bodo glavne smeri neba.

  2. Na karti bodo kartirali sledeče:

  - Nuklearno elektrarno Krško

  - verigo hidroelektrarn na Spodnji Savi

  - Termoelektrarno Brestanica

  Potrebno je izdelati tudi ustrezno legendo, ki bo vrisano pojasnjevala.

  3. Za vsako vrsto elektrarne (jedrsko elektrarno, hidroelektrarno in termoelektrarno) bodo zapisali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti.

  4. Glede na nova spoznanja v celotnem dnevu bodo utemeljili, zakaj upravičeno za Posavje pravimo, da je energetski bazen Slovenije.

  5. Z razgledne točke bodo opazovali rečni tok reke Save in ugotavljali, kakšna je raba tal ob reki. 

  Učenci lahko zastavljene naloge opravijo v manjših skupinah (3-4 učenci).

  Po opravljenem terenskem delu bodo sledila poročanja skupin in oblikovanje skupnih zaključkov. 

   Sklepni del ekskurzije bo spust v dolino in vožnja ob reki Savi nazaj do šole.