Oris poglavij

 • Splošno

  Izpred šole se bomo odpravili ob 7.00. Naš prvi postanek bo predvidoma ob 8.00 na Vrbi, kjer si bomo ogledali rojstno hišo Franceta Prešerna. Po ogledu nas bo pot vodila do Mojstrane, kjer si bomo ogledali Planinski muzej, od tod bomo predvidoma ob 11.00 pot nadaljevali v Kranjsko goro, kjer imamo v gostišču, pri Žerjavu kosilo. Kasneje bomo odpravili preko Vršiča. Naredili bomo krajši postanek pri Ruski kapelici. Ob 14.00 bomo pot nadaljevali do korit Soče. V Ljubljano se bomo vrnili proti večeru, predvidoma ob 17.00 Učni cilji: - Spoznajo nekaj znamenitosti alpskih pokrajin. - Nekoliko natančneje spoznajo domačo hišo in življenjepis dr. Franceta Prešerna. - Spoznajo zgodovinski okvir pomena in nastanka Ruske kapelice pod Vršičem.

  Avtor ekskurzije: Nataša Javornik
 • Vrba

  V Vrbi si bomo pod vodstvom tamkajšnjega vodiča ogledali rojstno hišo Franceta Prešerna. Sprotno bodo reševali tudi priloženi učni list. Vstopnina bo obračunana v ceni izleta.
 • Mojstrana

  Z učenci si bomo ogledali zanimivo zunanjost Slovenskega planinskega muzeja, nato pa se bomo sprehodili še po notranjosti. Ogledali si bomo kratek film zgodovine planinstva na Slovenskem. Na koncu pa bodo reševali učne liste, ki jih bodo dobili v muzeju. Vstopnina je vključena v ceno izleta.
 • Kranjska Gora

  V Kranjski gori si bomo privoščili nekoliko daljši postanek za kosilo, ki je že v naprej dogovorjeno v tamkajšnjem gostišču, pri Žerjavu. Cena kosila je že vračunana v ceno ekskurzije. Nekaj časa bomo namenili tudi za gibanje na prostem. Učitelj športne vzgoje bo vodil športne aktivnosti. Sprehodili se bomo po mestu in si pogledali njegove značilnosti.
 • Ruska kapelica in Vršič

  Z učenci se odpravimo do Ruske kapelice. To je kapelica, postavljena v spomin ruskim vojakom, ki jih je zasul snežni plaz med gradnjo ceste čez gorski prelaz Vršič. Urejena je v pravoslavnem slogu, ki izraža vero vojakov, ki so na tem mestu preminili. Zgradili so jo leta 1916. Ob njej pa je tudi grob teh vojakov. Spomenik na grobu je v obliki piramide z napisom v ruščini. Ob ogledu bodo učenci reševali učni list
 • Soška korita

  Neposredno pred vasjo Soča si ogledamo z mosta Velika korita Soče. Cela korita so sicer dolga 750 m, globoka 15 metrov, ponekod pa so široka le 2 metra. V vasi Soča si lahko ogledamo tudi vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne. Učiteljica geografije učencem predstavi potek in udeležence.