Oris poglavij

 • Splošno

  Pot nas bo vodila iz Vodic po avtocesti mimo Radovljice, Jesenic do Mojstrane, kjer si bomo ogledali Slovenski planinski muzej. Po ogledu se bomo peljali mimo Kranjske Gore do Ruske kapelice, kjer je manjši postanek za ogled le te. Pri Tičarjevi koči, na gorskem prelazu Vršič, si bomo ogledali kamninske sklade, melišča pod stenami, rastlinske pasove in spoznali pomembnost te poti v zgodovini. Pot bomo nadaljevali po dolini Trente, kjer bo v informacijskem središču TNP-ja multivizijska predstavitev TNP-ja in voden ogled Trentarskega muzeja, po ogledu multivizije in muzeja si bomo vzeli čas za malico. Pri vasi Soča sledi ogled korit reke Soče in pokopališča 1. svetovne vojne, pot nato nadaljujemo do Kobarida, kjer si bomo ogledali Kobariški muzej 1. svetovne vojne. Sledi povratek domov preko Cerknega, Železnikov in Škofje Loke do Vodic.

  Avtor ekskurzije: Stanka Stružnik
 • Slovenski planinski muzej

  Učenci si ogledajo že zanimivo zunanjost Slovenskega planinskega muzeja in si ogledajo film kratke zgodovine planinstva na Slovenskem. Po ogledu filma v prvem nadstropju rešujejo posamezne vaje, ki so na voljo, doživijo bivak, plezajo po grebenu, ... Na koncu si izpišejo razglednico z žigi rešenih nalog.
  V Slovenskem planinskem muzeju si podajata roke preteklost in sedanjost. Bogata zbirka predmetov s pestro zgodovinsko pripovedjo, raznolikost fotografskega in arhivskega gradiva ter obsežna strokovna knjižnica nudijo obiskovalcu vpogled v množičnost in pomembnost planinske dejavnosti v slovenskem prostoru.
  Poglej več: >>>>
 • Ruska kapelica

  Z učenci se odpravimo peš do Ruske kapelice. Na učne liste učenci napišejo kako se zunanjost te kapelice razlikuje od kapelic v njihovem domačem kraju (pravoslavna kapelica, gradbeni material). Učenec predstavi vzroke za nastanek te kapelice. Učenci jih zapišejo v učne liste.
  Ruska kapelica je kapelica, postavljena v spomin ruskim vojakom, ki jih je zasul snežni plaz med gradnjo ceste čez gorski prelaz Vršič. Kapelica je urejena v pravoslavnem slogu, ki izraža vero vojakov, ki so na tem mestu preminili. Zgradili so jo leta 1916. Od njej pa je tudi grob teh vojakov. Spomenik na grobu je v obliki piramide z napisom v ruščini: »Sinovom Rusije«. Natančno število umrlih vojakov ni znano, domneva pa se, da je med gradnjo ceste umrlo od 170 do 300 ruskih in od 10 do 80 avstrijskih vojakov. Samo v začetku marca 1915 je v enem plazu umrlo 110 Rusov in 7 avstro-ogrskih stražarjev. Vir:http://sl.wikipedia.org/wiki/Kapelica
 • Vršič

  Na Vršiču se sprehodimo do Tičarjevega doma, kjer se nam (ob lepem vremenu) odpre pogled na prelepo okolico. Učenci poslušajo razlago (kamninski skladi, prisojna/osojna pobočja in posledice na rastju, mehansko preperevanje - melišča, ledeniško preoblikovanje doline Trente,velike višinske razlike med dnom doline in vrhovi, pomen prelaza v preteklosti in danes, problem prevoznosti/pluženja prelaza pozimi zaradi nevarnosti snežnih plazov). Pomembnejše podatke si učenci zapišejo in skicirajo okolico. Poglej več>>>
 • Trenta - Informacijsko središče TNP

  V informacijskem središču TNP-ja v Trenti si učenci ogledajo multivizijsko predstavitev TNP-ja. Nato si učenci ob razlagi vodnika ogledajo Trentarski muzej s predstavitvijo etnološke dediščine ter kulturnega in zgodovinskega izročila Trente. Ob tem rešujejo učne liste, ki jih dobijo v informacijskem središču. Učenci lahko vzamejo tudi nekaj propagandnega materiala, možnost nakupa spominkov. Malica na travniku (klopce) pred stavbo.

  Poglej več <<<
 • Velika korita Soče in pokopališče 1. svetovne vojne v vasi Soča

  Neposredno pred vasjo Soča si ogledamo z mosta/brvi Velika korita Soče. Cela korita so sicer dolga 750 m, globoka 15 metrov, ponekod pa so široka le 2 metra. Učenci si ogledajo zeleno-modro barvo reke Soče in soško postrv.
  V vasi Soča si lahko ogledamo tudi vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne. Pokopališče je za cerkvijo vojaško pokopališče iz časa prve svetovne vojne, na katerem je pokopanih preko 1400 vojakov in delavcev, ki so padli na fronti, umrli v bolnišnici ali bili žrtve naravnih nesreč.
  Pokopališče ima terasasto obliko, v bregu nad zadnjo teraso, pa je iz kamenja oblikovan križ. Vir:http://www.vas-soca.si/7.php
  Učencem v grobem predstavim potek in udeležence 1. svetovne vojne, eden od učencev na kratko predstavi Soško fronto in pokopališče. Učenci prepišejo besedilo s spomenika/skale.
 • Kobariški muzej 1. svetovne vojne

  Zadnji postanek na ekskurziji je Kobariški muzej 1. svetovna vojne. V spremstvu vodiča si ogledamo muzej 1. svetovne vojne in multivizijo o Soški fronti. Učenci imajo nalogo, da za vsako sobo napišejo čemu je posvečena in kaj jim je v zgodbi, ki jo predstavlja soba, najbolj ostalo v spominu. Na koncu tudi odgovorijo na vprašanje, zakaj debele Berte ni v muzeju.V primeru, da nam ostane še nekaj časa, se lahko povzpnemo še do Italijanske kostnice nad Kobaridom.
  Poglej več muzej<<<
  Poglej več kostnica <<<