Oris poglavij

 • Splošno

  Pot nas bo vodila iz Kranja (odhod izpred šole ob 7:15) po avtocesti mimo Radovljice in Jesenic do Mojstrane, kjer bo naš prvi postanek. Tu si bomo ogledali Slovenski planinski muzej (8:00-9:30). Po ogledu se bomo peljali mimo Kranjske Gore na naš najvišji cestni prelaz, Vršič (1611 m). Med potjo se bomo za krajši čas ustavili tudi pri Ruski kapelici (10:00 - 10:20). Tik pod vrhom prelaza, pa bo postanek pri info točki Stari Tamar (10:30 - 11:00). Pot bomo nato nadaljevali po dolini Trente, do informacijskega središča Dom Trenta, kjer bo voden ogled informacijskega središča TNP-ja (11:40 - 13:00). Po ogledu bo čas za malico (13:00 - 13:30), nato pa bomo pot nadaljevali do naslednje točke - vasi Soča, kjer si bomo ogledali znamenita Velika korita Soče (13:45 - 14:00). Sledila bo vožnja do vasi Log pod Mangartom (14:30 - 15:00) in naprej proti mejnemu prehodu Predel, preko Italije nazaj v Slovenijo. Zadnji postanek pa bo naravni rezervat Zelenci (16:00-16:30). Povratek v Kranj bo predvidoma okrog 18:00 ure.

  Ker del poti poteka preko ozemlja Italije, morajo imeti udeleženci ekskurzije s seboj veljavno osebno izkaznico ali potni list. Natisniti je potrebno tudi priložen učni list in ga prinesti s seboj na ekskurzijo.
  Stroški ekskurzije (prevoz, malica, vstopnine) bodo obračunani po položnici.

  Avtor ekskurzije: Kaja Gartnar
 • Mojstrana - Slovenski planinski muzej

  Prvi postanek je namenjen ogledu Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.
  Bogata zbirka predmetov s pestro zgodovinsko pripovedjo, raznolikost fotografskega in arhivskega gradiva ter obsežna strokovna knjižnica nam omogočajo vpogled v množičnost in pomembnost planinske dejavnosti v slovenskem prostoru. Vir: Slovenski planinski muzej

  Aktivnost učencev: učenci si najprej ogledajo predstavitveni film, nato pa si sami ogledajo muzejske razstave, ki so zelo interaktivne narave - obiskovalcem nudijo mogočajo, dotikanje, poslušanje, preizkušanje plezalne opreme itd. Izpolnijo učni list, ki ga dobijo v muzeju.

  Spletna stran muzeja: http://www.planinskimuzej.si/

  Vstopnina: 3 eur

 • Ruska kapelica

  Ruska kapelica je kapelica postavljena v spomin ruskim vojakom, ki jih je zasul snežni plaz med gradnjo ceste čez gorski prelaz Vršič. Kapelica je urejena v pravoslavnem slogu, ki izraža vero vojakov, ki so na tem mestu preminili. Vir: Wikipedia
  Kapelica nas tako spominja in opominja na nesmislnost svetovnih vojn.

  Aktivnost učencev: učenci si ogledajo zunanjost kapelice in razložijo v čem se razlikuje od klasičnih slovenskih kapelic (oblika, gradbeni material). Navedejo razloge za nastanek te kapelice. Ugotovitve zaipšejo v učni list.
 • Vršič - info točka Stari Tamar

  Na informacijskih tablah info točke Stari Tamar so predstavljene geologija in geomorfologija Julijskih Alp (Prisanka), vegetacija na Vršiču ter zgodovina gradnje in pomen vršiške ceste.

  Aktivnosti učencev: razgledajo se po okolici in pokažejo na kamninske sklade, obliko gorskih vrhov in razložijo zakaj so takšne oblike, poiščejo obraz Ajdovske deklice ter razložijo zakaj se vegetacija z nadmorsko višino spreminja. Rešijo nalogo na učnem listu.
 • Trenta - Dom Trenta

  Dom Trenta je namenjen informiranju, izobraževanju in ozaveščanju obiskovalcev parka. V okviru stalnih in občasnih razstav so predstavljene naravne in kulturne znamenitosti zavarovanega območja.

  Aktivnosti učencev
  : učenci si bodo v sklopu vodenega ogleda ogledali multivizijo o TNP-ju, razstavo o živi in neživi naravi, kulturni krajini in vlogi človeka v tem okolju, Trentarski muzej ter filmski instalaciji "Gozd - časovno triptih" in "Skrivnosti Soče - Časovno obzorje". Na podlagi slišanega/videnega rešijo naloge v učnem listu.

  Dom Trenta: spletna stran

  Vstopnina: 3,5 eur

  Malica bo na travniku pred informacijskim središčem.

 • Velika korita Soče

  Najznamenitejša korita je reka Soča izdolbla pri istoimenski vasi Soča, kjer se t.i. Velika korita, dolga 750 metrov, zajedajo do 15 metrov globoko, v ponekod le 2 metra razmaknjene rečne bregove. Korita si je moč ogledati z brvi, njihov zaključek pa na začetku doline Lepena. Malo višje, ob odcepu proti Vrsniku in Vasi na skali, oblikuje Soča še Mala korita. Ta so dolga 100 metrov, globoka do 6 metrov in ponekod ožja od 1 metra. Vir: Soča

  Aktivnosti učencev: ogledajo si korita. Eden izmed njih prebere besedilo na na informacijski tabli, nato poskušajo razložiti kaj je to rečno korito in kako nastane. Rešijo nalogo na učnem listu.

  Več o reki Soči: oddaja Slovenski vodni krog - Soča
 • Log pod Mangartom

  Log pod Mangartom je razpotegnjeno obmejno naselje v občini Bovec. Hiše so bovškega alpskega tipa. Naselje leži na potresno ogroženem področju, naselje je bilo močno prizadeto v potresu leta 1998. V letu 2000 je naselje močno prizadel zemeljski plaz izpod Mangarta, ki je porušil več objektov in popolnoma spremenil okolico. Med potjo do Loga se peljemo preko novega viadukata Predel, ki premošča sotesko Mangartskega potoka na višini okoli 60 metrov od dna kanjona, je dolg 128 metrov in širok 9,8 metra. Zgrajen je bil. Novozgrajeni viadukt premošča sotesko Mangartskega potoka in je nadomestil most, ki ga je 17. novembra 2000 uničil plaz. Vir: Log pod Mangartom - plaz

  Mangartska cesta je visokogorska cesta v Julijskih Alpah, ki se vzpenja iz Predela do Mangartskega sedla (2072 metrov), kjer skorajda doseže greben. Cesta se konča na višini 2055 metrov in je tako najvišje ležeča cesta v Sloveniji.

  Aktivnosti učencev: med sprehodom skozi naselje učenci opazujejo arhitekturo hiš - opišejo bovški tip hiše. Skupaj se pogovorimo o katastrofalnem plazu in njegovih posledicah. Omenimo tudi Mangartsko cesto. Rešijo naloge na učnem listu.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=O35Gh1rhw24 • Naravni rezervat Zelenci

  Zelenci so poznani kot talni izviri Save Dolinke, kjer večina vode priteče podzemno iz doline Tamar, kjer izvira kot prvi izvir Nadiža. Na območju Zelencev ponovno privre na dan iz do 2 m globokega jezera zelene barve, zaradi katere je izvir tudi dobil svoje ime. Njihova pomembnost je v pričevanju o dogajanju v geološki preteklosti, poleg tega pa predstavljajo življenjski prostor zanimivih živali ter rastišče redkih in ogroženih rastlin. Čeprav se območje nahaja izven meja parka, Triglavski narodni park z njim vseeno upravlja.

  Aktivnosti učencev: učenci poslušajo razlago, se povzpnejo na razgledno točko in rešijo nalogo na učnem listu.

  Film: https://howlingpixel.com/i-sl/Zelenci