Oris poglavij

 • Splošno

  Na ekskurzijo se bomo odpravili ob 08.00h.Avtobus nas bo čakal izpred šole.Vrnili se bomo ob 19.30. Imeli bom primerno obutev ker bomo hodili tudi peš.Sabo imejte po 3eure za ogled čebelarskega muzeja v Radovljici.Imejte seboj zvezke in pisala.Seboj bomo imeli šolsko malico kosilo pa nas bo pričakalo v gostilni Jelen na Bledu.

  Avtor ekskurzije: Alenka Prevec
 • Kranj

  Kranj je četrto največje mesto v Sloveniji. Staro mestno jedro se je ohranilo na sotočju Kokre in Save. V Kranju bomo obiskali tudi Prešernovo hišo. Kranj je slikovito mesto ob sotočju Save in Kokre.
  Na severu je karavanško pogorje z izrazito piramido Storžiča, na južni strani pa se odpira proti plodnemu Sorškemu polju. Je gospodarsko, zaposlitveno, prometno, izobraževalno, kulturno in športno središče, po velikosti pa četrto slovensko mesto. Zaradi lege na križišču pomembnih poti, ki vodijo iz Severne Evrope proti Jadranu ter iz Zahodne Evrope proti Vzhodu, in bližine državnih meja z Italijo ter Avstrijo je tudi močno trgovsko središče.
 • Čebelarski muzej Radovljica

  Muzej sodi v vrsto specialnih muzejev. Od odprtja 1959 skrbi za bogato dediščino slovenskega čebelarstva, jo evidentira, zbira, hrani, dokumentira, predstavlja in popularizira. Svoje prostore ima v baročni graščini v starem delu mesta.
  Zbirka predstavlja tri ključne teme, ki zaznamujejo slovensko čebelarstvo: avtohtono raso čebel, svetovno priznane čebelarje in poslikane panjske končnice.
  Uvodoma se obiskovalec seznani z zgodovino čebelarjenja na Slovenskem.
 • Bled

  Jezero je nastalo ob umiku Bohinjskega ledenika. Kotlino je zalila voda, ko se je led stopil. Bled je naselje ob Blejskem jezeru, spada med starejše in najlepše turistične kraje v Sloveniji. Bled je bilo od zgodnjega srednjega veka ime za fevdalno posest, ki je obsegala prostor med Savo Dolinko in Savo Bohinjko. Vmes je bil za kratek čas v državni lasti, v času Ilirskih provinc je pripadal Napoleonovemu cesarstvu, nekaj časa pa avstrijskemu.
 • Bohinj

  Bohinj je geografsko ime za prostor, ki obsega Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino, Nomenjsko dolino in jezersko skledo. K Bohinju prištevamo še nekaj višje ležečih naselij, kot so Koprivnik, Gorjuše in Nemški Rovt. Bohinj leži na jugovzhodnem delu Julijskih Alp.