Oris teme

 • Splošno

  CILJI:

  -Spoznajo značilnosti Gorenjske

  -Obiščejo Kovaški muzej v kropi in se seznanijo z žebljarstvom pod Jelovico

  -Obiščejo Prešernovo rojstno hišo v Vrbi in spoznajo pomen prešerne za slovensko

   književnost

  - Ogledajo si bled in njegove lepote, orientirajo se v pokrajini

  -Ogledajo si zbirko "Lovci na mamute" v Tržiču

  Avtor ekskurzije: Darja Matevljič

 • Kropa

  Spoznali bomo značilnosti železarstva pod Jelovico.
  Ogledali si bomo kovaški muzej in kovačnico Vigenc - Vice.
  Spoznali bomo značilnosti kraja

  Učenci pazlivo spremljao razlago v muzeju, ogledajo si ratstavljene eksponate. V kovačnici se seznanijo s težkim delom kovačev in preizkusijo svoje kovaške spretnosti

 • Bled

    Sprehodili se bomo ob jezeru, se orientirali s pomočjo kompasa in karte in si vzeli čas za kosilo

   

 • Vrba

  Ogledali si bomo Prešernovo rojstno hišo v Vrbi, vaško lipo in cerkvico Sv. Marka. Spoznavali bomo pomen Franceta Prešerna za slovensko književnost. Opazovali bomo pokrajino in se orientirali v njej.


   

  Učenci rešujejo učni list.

   

 • Tržič

  Ogledali si bomo staro mestn jedro ob Tržiški Bistrici. Obiskali bomo muzej "Lovci na mamute" in spoznali razvoj človeka in njegovega življenskega okolja okolja .

  Učenci rešujejo učne liste.