Oris poglavij

 • Splošno

  Trajanje ekskurzije:
  Odhod: 6.30
  Prihod: 20.00

  Pot začnemo v Novem mestu, ki je središče Dolenjske. Z avtobusom nadaljujemo v smeri slovenskega glavnega mesta. Tukaj prečimo nizke dinarske pokrajine, predvsem Dolenjsko podolje.
  Pri Novi Gorici zapustimo avtocesto in nadaljujemo po dolini reke Soče, kjer na v Solkanu čaka prvi postanek.
  Iz Solkana se peljemo mimo Kanala ( 106 m n.v., 1 273 prebivalcev) , Tolmina ( 201 m n.v., 3 737 prebivalcev) in končno prispemo v Kobarid (235 m n.v., 1 238 prebivalcev) kjer si bomo ogledali muzej Prve svetovne vojne. Po ogledu muzeja sledi čas za kosilo in po kosilu pot na Kolovrat.
  Kolovrat ( pogorje, ki se nahaja med Soško dolino in Beneško Slovenijo. ) se nahaja nad krajem Livek ( 693 m n.v., 146 prebivalcev ) na slovensko - italijanski meji. Tukaj je urejen muzej prve svetovne vojne na prostem. Ogledali si bomo kaverne in bojne položaje italijanske vojske. Iz Kolovrata bomo imeli ob lepem vremenu čudovit pogled na reko Sočo in Krn, Batognjico in druge soške vršace.
  Domov se vračamo po isti poti.

  Avtor ekskurzije: Andrej Lenartič

 • Kobarid

  Kobarid leži v kobariški kotlini, ki je razširjen del soške doline. Nastala naj bi po odteku jezera. Njegova lega je strateško pomembna, saj mimo njega pelje pot do Predela, ki povezuje Slovenijo in Italijo.

  Zgodovina Kobarida je pestra, saj je območje bilo poseljeno že v halštatski dobi, arheologi pa so našli tudi ostanke iz časa Rimljanov. Kobarid je bil v času Rima pomembna postojanka na poti Oglej - Norik.

  V čas preseljevanja ljudstev spada Tonecov grad, kjer so našli ostanke ened izmed najstarejši cerkva na Slovenskem. V srednjem veku je Kobarid bil fevd čedadskega samostana. V novem veku pa je bil kar nekajkrat tarča turških vpadov in Napoleona. Na Napoleona še danes spominja Napoleonov most.

  Kobarid pa je danes najbolj prepoznavem po soški fronti in bitki imenovani "Čudež pri kobaridu", kjer so enote Avstroogrske in Nemčije predrle bojne položaje italijanske vojske, ki so jo gnali vse do reke Piave.

  V času druge svetovne vojne pa je Kobarid postal del tako imenovane "Kobariške republike" , ki so jo razglasili Tigrovci leta 1943, vednar so jo kmalu zasedli Nemci.

  Kobarid je danes naselje, ki ponuja številne dobre možnosti za rekreacijo in turizem. Iz kraja vodijo številne pohodne poti na Krn, Matajur, Kobariški Stol. Veliko turistov pa privabi muzej prve svetovne vojne in tudi čista in hkrati mrzla Soča.
 • Solkan

  Solkan (94 m n.v., 3 272 prebivalcev) je naselje, ki se nahaja v občini Nova Gorica. Kraj se prvič omenjav pisnih virih leta 1001, ko je Oton III. podaril z darilno pogodbo grad Castellum Siliganum in vas Gorica oglejskim patriarhom.

  Sicer pa je kraj znan predvsem po solkanskem mostu, ki je tudi glavni vzrok našega prvega postanka.

  Solkanski most je dolg 220 metrov in je ločni most čez reko Sočo. To je most, ki ima največji lok iz obdelanega kamna. Ta lok je največji na svetu. Solkanski most je eden izmed 65 - ih mostov zgrajenih na reki Soči na tako imenovani Bohnjiski progi, ki je bila zgrajena med leti 1900 in 1906. Zaradi 85 metrov odprtega kamnitega loka je Solkanski most največji med železniškimi mostovi na svetu in za nemškim cestnim kamnitim mostom preko doline Syratal v Plauenu drugi kamniti most sploh na svetu po dolžini odprtine kamnitega loka.

  Solkanski most sta projektirala R. Jaussner in L. Oerley, najprej sicer z 80 metrskim kamnitim lokom, med letoma 1904 in 1905 pa ga je zgradilo dunajsko gradbeno podjetje Brueder Redlich und Berger. Že spomladi 1904 so morali graditelji zaradi nenosilnih tal spremeniti projekt in povečati razpon loka na 85 metrov. Zgradili so ga po segmentni metodi vgrajevanja blokov iz rezanega (obdelanega) kamna in s postopnim zaključevanjem posameznih prstanov loka. V veliki krožni lok so vgradili 4533 kamnitih blokov - kvadrov iz školjčnega apnenca iz kamnoloma pri Nabrežini, ki so med seboj povezani s tankim slojem cementne malte.

  Je pa v svoji zgodovini imel tudi burne čase. Največjo škodo je utrpel leta 1916, ko so mu razstrelili glavni lok, kasneje pa so postavili začasno jekleno konstrukcijo, ki je omogočala promet. V času druge svetovne vojne je most imel veliko srečo, saj ga je oplazila samo ena manjša zavezniška bomba.(http://sl.wikipedia.org)

 • Kolovrat

  Kolovrat je predalpsko hribovje na desni strani Soče, zahodno od Tolmina z najvišjim vrhom Kuk (1243 mnm) nad Livkom.

  Kolovrat je okoli 7 km dolg gorski hrbet, ki se razprostira na višini 800 do 1100 mnm, med Soško dolino in Beneško Slovenijo, po katerem poteka državna meja med Slovenijo in Italijo od Livškega prelaza (690 mnm pri naselju Livek) do Kamberškega hribovja.

  Kolovrat je bil mejno ozemlje med Beneško republiko oziroma Kraljevino Italijo in Avstro-Ogrsko. Po drugi svetovni vojni je meja med Italijo in SFR Jugoslavijo stekla po slemenu Kolovrata, kjer je pred letom 1918 potekala avstrijsko-italijanska meja. Na prisojnem pobočju so na slovenski strani Livek in Livške Ravne, na osojni italijanski strani pa je več zaselkov (Dreka, Laze, Trinko, Kras, Lambaj). Na severni strani Kuka je bilo postavljenih več smučarskih vlečnic za smušarsko središče Livek, sedaj pa je ob smučišču, ki ne obratuje zgrajeno apartmajsko naselje Nebesa. (vir:http://sl.wikipedia.org)