Oris teme

 • Ogled kraškega izvira reke Vipave

  Kartiranje starega mestnega jedra Ajdovšine

  Turistični ogled gradu Rihemberk nad Branikom

  Avtor ekskurzije: Jože Račič

 • Izvir Vipave

  Z Glavnega trga gremo peš skozi Tabor do izvira. Na trgu v parku eden izmed učencev, ki je bil za to zadolžen kratko predstavi Vipavo.

  Vipava je drugi največji kraj Vipavske doline. Razvaline starega gradu na strmem hribu nad mestom in vrsta večjih in manjših kraških izvirov reke Vipave pod pobočjem Skalnica ob mestu dajejo posebno slikovitost.

  Zaradi vinorodnega okoliša so zgradili sodobno vinsko klet kjer polnijo bela in rdeča sortna vina.

  Kraj ima škofijsko gimnazijo. Od tu vodi peš pot do razvalin Starega gradu, kjer na pobočju kot posebnost raste več primerkov sredozemskega zimzelenega hrasta (črnike). Grad je bil največ v lasti družine Lanthieri. Pred nami pa je Lanthierijev grad iz leta 1762. Baročna stavba v kateri je nekaj časa prebival beneški pesnik in dramatik Carlo Goldoni.

  Premaknemo se proti izvirom Vipave. Naloga učencev, da kartirajo pot po kateri hodijo.

  Slika 1 Središče Vipave (parcele, raba tal)

 • Ajdovščina staro mestno jedro

  Kot drugi postanek je staro mestno jedro Ajdovščine, kjer izbran učenec na Lavričevem trgu predstavi Ajdovščino.

  Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline in je nastala pod strmim robom Trnovskega gozda ob sotočju potoka Hublja in Lokavščka. Srednjeveška Ajdovščina se je stisnila med zidove rimske utrdbe Castra, zgrajene ok. 270. Izmed 13 stolpov nekdanjega obzidja je najbolje ohranjen tisti v severovzhodnem obzidju. Njegov antični del je visok 7 m, srednjeveški pa 22 m.

  V 16. stol. so zgradili ob Hublju plavže in fužine. Naselile so se še druge dejavnosti, ki pa so postopoma zamrle. Večji razvoj je zabeležila industrija po drugi svetovni vojni. (živilska - Mlinotest, tekstilna in lesna). Povzeto po: Slovenija Turistični vodnik, MKZ, 1995

  Naravne znamenitosti v bližini: kraški izvir Hubelj, naravno okno Otlica

  Dejavnost učencev: kartiranje Šibeniške, Stritarjeve, Vilharjeve in Tovarniške

  Naslov: Namenska raba stavb

  Cilj: učenci s pomočjo metode kartiranja ugotovijo, da v starem mestnem jedru prevladuje stanovanjska, obrtna dejavnost, delno uprava; v novejšem mestnem delu pa industrijska in trgovska (oskrbna) dejavnost

  S pomočjo karte ugotavljajo lastništvo trga (občina)

  Delo v dvojicah

  Poročanje ob zboru pred odhodom iz Ajdovščine

  Slika 2 Ajdovščina središče mesta (Ugotavljanje lastništva trga)

 • Grad Rihemberk

   mešano Ogled gradu pod vodstvom vodiča (Nova Gorica).

  Cilj: spoznati kulturno in naravno dediščino znamenitega gradu.

  Slika 3 Grad Rihemberk

  Raba tal

  Grad Rihemberk