Topic outline

 • Potek poti:

  Ekskurzija je namenjena učencem 6. razreda OŠ. Izvedemo jo lahko v okviru naravoslovno - tehniškega dneva. Didaktični pristopi so: frontalna oblika, razlaga, pogovor, demonstracija, opazovanje, pisni izdelki.
  8.00: Odhod iz Ilirske Bistrice.
  9.45 - 10.00: Prihod v Piran. Čas za malico.
  10.00 - 11.00: Ogled Pomorskega muzeja Sergeja Mašere Piran.
  Učenci si ogledajo muzej in poslušajo razlago kustosinje. Tu izvejo podatke o zgodovini slovenskega pomorstva in pomorske preteklosti obalnega območja. Učenci rešijo delovni list.
  12.15 - 12.30: Prihod v naselje Sveti Peter v Slovenski Istri. Čas za malico.
  12.30 - 13.30: Obisk Tonine hiše v Svetem Petru.
  Učenci si ogledajo 500 let staro etnološko hišo, kjer so prikazani etnološki predmeti in orodje. Najpomembnejša je stara torklja, ki prikazuje na kakšen način so včasih pridobivali oljčno olje. Učenci rešijo delovni list.
  14.30 - 15.30: Prihod v Izolo.
  Učenci se razdelijo v dve skupini. Prva si ogleda Muzej Parenzana, druga pa Galerijo Rex. Ogleda trajata približno 30 minut. Nato se učenci zamenjajo.
  Muzej Parenzana nam prikazuje modele vlakov in potek proge med Trstom in Perečem, ki je povezovala tudi Izolo. Učenci poslušajo razlago zbiratelja, gospoda Josipa.
  Gospod Marjan Kralj nam pokaže zbrano gradivo o italijanski čezoceanski potniški ladji Rex. Pokaže nam tudi slike na katerih je upodobil to ladjo. Zraven nam pove zgodbo o ladji, kdaj je bila zgrajena, kdaj potopljena, o njeni velikosti…
  17.00: Predviden prihod domov.

  Avtor ekskurzije: Benjamina Frank

 • Piran - Pomorski muzej Sergeja Mašere

  Ogledamo si Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran.

  Svoje prostore ima na Cankarjevem nabrežju 3 v Piranu. Stavba je bila zgrajena v drugi polovici 19. stoletja v klasicističnem slogu, značilnem za piranske stavbe tistega obdobja. Muzej zbira, proučuje in predstavlja pomorsko preteklost slovenskega obalnega področja, slovensko pomorsko preteklost in na pomorstvo vezane gospodarske panoge. V ta namen ima urejeno arheološko, pomorsko, kulturnozgodovinsko in etnološko zbirko s solinarskim in ribiškim oddelkom.

  AKTIVNOSTI UČENCEV: Učenci poslušajo kustosinjo in rešujejo delovni list. Predmete, ki so jim všeč, skicirajo, lahko tudi fotografirajo in fotografijo priložijo delovnemu listu.

  Po ogledu muzeja se odpravimo za kratek čas na bližnji Tartinijev trg.

 • Sveti Peter - Tonina hiša

  Tonina hiša

  Po prihodu v naselje Sveti Peter si ogledamo Tonino hišo, ki je svojevrsten etnološki spomenik. Ob prenovi so bile ohranjene značilnosti istrskega kmečkega stavbarstva, prikaz oljarstva v pritličju ter kmečka kuhinja in soba v nadstropju pa predstavljajo način življenja istrskega kmeta v preteklosti.

  AKTIVNOSTI UČENCEV: Učenci spremljajo pot, po kateri se vozimo. Občudujejo oljčne nasade in vinograde ter ostale stredozemske rastline. V Tonini hiši poslušajo razlago gospe domačinke in rešujejo delovni list.

 • Izola - Muzej Parenzana

  Muzej Parenzana nam gospod Jospi prikaže modele vlakov in potek proge med Trstom in Perečem, ki je povezovala tudi Izolo.

  AKTUIVNOSTI UČENCEV: Učenci poslušajo razlago zbiratelja, gospoda Josipa. Modele vlakcev lahko fotografirajo. Zraven aktivno sodelujejo.

 • Izola - Galerija Rex

  Obiščemo Galerijo Rex. Marjan Kralj nam pokaže zbrano gradivo o italijanski čezoceanski potniški ladji Rex. Pokaže nam tudi slike na katerih je upodobil to ladjo. Zraven nam pove zgodbo o ladji, kdaj je bila zgrajena, kdaj potopljena, o njeni velikosti…

  AKTIVNOSTI UČENCEV: Učencem je zanimiv že sam prostor. Mnogi prvič vidijo galerijo, slikarska platna, barve... Učenci poslušajo razlago gospoda Marjana, zraven aktivno sodelujejo, sprašujejo...