Aperçu des sections

 • Pot nas bo vodila mimo slikovitih vasic, ki so stisnjene na slemenih. Ogledali si bomo njihove značilnosti in zanimivosti. Končali pa bomo pri Gradnikovi domačiji v Medani.

  Avtor ekskurzije: Boštjan Mugerli
 • Kojsko

  Ogledali si bomo: panoramo ter posledično izrabo tal, na kakšnem terenu se nahaja vas Kojsko.
  Učenci bodo z natančnim opazovanjem opisovali kako poteka izraba tal na kmetijskih zemljiščih.
  Učenci si bodo ogledali tudi stari del vasi in določili katere hiše so bile kolonske hiše.

  Z učenci se bomo povzpeli do gotske cerkve Sv. Križa. Ogledali si bomo biser v briške cerkvene arhitekture zlasti pa najbolj znan lesen krilni oltar.

 • Gonjače

  Na tem postanku si bomo ogledali:
  - spomenik 315 žrtvam druge svetovne vojne v brdih
  - v spremstvu učiteljev se bodo učenci povzpeli na 23 metrov visok stolp, ki ga je zgradil 1961 arhitekt Marko Šlajmer

  - učenci si pogledajo na bronasti plošči citat Franceta bevka:" Sinovom Brd in Benečije, čuvarjem zvestim naše govorice,.."

 • Šmartno

  Učenci si bodo ogledali:

  - utrjeno z obzidjem obdano vas

  - baročno cerkev, ki je tudi največja cerkev v Brdih. Učenci se bodo seznanili z baročno arhitekturo.  V cerkvi so znani trije baročnarmorni oltarji, poslikave znanega slikarja Tone Kralja.

  - učenci se bodo sprehodili po vasi ter spoznali značilne arhutektonske prvine (ghaze, ganke, spahnence,...)

  učenci bodo spozanli življenje v polpretekli zgodovini v etnološki Briški hiši.

 • Medana

  Učenci si bodo ogledali:

  - Gradnikovo domačijo s spominasko sobo

  - kako poteka vinogradništvo (celoten proces od trte do vina )

  - sviloprejkarsko obrt (značilno drevo murva)