Oris teme

 • Ekskurzija je namenjena učencem 9. razredov. Njen cilj je, da učenci konkretno na terenu spoznajo kaj so to flišna gričevja, hribovja in doline ter kraški ravniki, podolja in hribovja. Najprej obsredozemske pokrajine na zemljevidu razdelimo, nato si del teh pokrajin pogledamo na terenu.

  Učenci bodo spoznali kaj vse tvori najdaljša reka ponikalnica in kaj vse skriva kraški podzemni svet s ogledom Škocjanskih jam.

  Spoznali bodo tudi kaj so to slepe doline in si na terenu eno tudi ogledali.

  Odhod iz Ilirske Bistrice ob 8.00.

  Prihod v Matavun ob 9.00, malica do 9.45. Po malici se odpravimo na ogled parka in samih Škocjanskih jam. Učenci v jamah rešujejo delovni list.

  Ob 12.00 odhod nazaj proti Ilirski Bistrici, čez Kozino in po Podgrajskem podolju. Vmes se ustavimo v eni izmed 13 suhih dolin (lokacijo naknadno izberemo) na južni strani Brkinov.

  Nato se odpravimo na ogled samih Brkinov, kjer se učenci seznanijo s slikovito pokrajino, kjer so naselja razvrščena po slemenih.

  Okrog 14.00 predviden prihod v Ilirsko Bistrico.

  Avtor ekskurzije: Marina Prpić

 • Matavun - Škocjanske jame

  Po malici bo sledil voden ogled Škocjanskih jam.
  Učenci rešujejo delovne liste, ki jih dobijo v šoli skupaj z zemljevidom.

  Vir: http://www.park-skocjanske-jame.si/slo/park-skocjanske-jame_fotogalerija_1.shtml

 • Podgrajsko podolje

  Na poti s Kozine proti Ilirski Bistrici, se bomo ustavili v eni izmed suhin dolin. Učenci bodo s pomočjo zemljevida in GPS naprav ugotovili, kje se točno nahajajo, ter katera gričevja jih obdajajo. Vse to bodo označili na svojem zemljevidu. Spoznali bodo kaj je to suha dolina, uvala in vrtača. Za nalogo bodo morali skicirati dva kraška pojava, ki so jih danes spoznali. Po končani nalogi sledi pot proti Brkinom.

  https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index6.html#openModal2
 • Brkini

  Brkini so flišna pokrajina, ki ima zaradi večje nadmorske višine, do 800 m, bolj značaj hribovja kot pa gričevja. So slikovita pokrajina, poseben čar pa ji dajejo strnjena naselja, razvrščena po slemenih. Med kmetijskimi dejavnostmi je najbolj razvito sadjarstvo. Na to temo se učenci z domačini pogovorijo kako je s pridelavo jabolk in sliv. Kaj so prednosti in slabosti tedejavnosti, ter kako se od nje, da preživeti. Vse te informacije zabeležijo v forum.


  Vir: http://www.razvojkrasa.si/1730/popup.html
 • Domača naloga

  Na kratko napišite kaj ste se na današnji ekskurziji novega naučili, kaj bi ponovili in česa ne, zakaj, kaj je tisto, po čemer si boste ekskurzijo zapomnili. Sestavek naj bo kratek ampak naj zajame bistvo. Nato rešite še kviz.