Oris teme

 • Splošno

  Odhod iz Gorenje vasi bo ob 7.00 uri. Peljali se bomo preko Ljubljanske kotline, mimo Kamnika in skozi Tuhinjsko dolino do Šempetra pri Celju (predviden prihod ob 9.00 uri). Ogled Rimske nekropole in malica. Ob 10.30 odhod proti Ptuju. Ogledali si bomo ptujski grad in stalne zbirke v njem ter stari del mesta. Ob 13.45 bo odhod na Ptujsko goro, kjer bomo imeli organizirano vodstvo. Ob 16.00 uri je predviden odhod proti domu. Med vračanjem bo postanek na Trojanah. Prihod bo ob 18.30 uri.

  Avtor ekskurzije: Martin Štukelj

 • Rimska nekropola

  Beseda nekropola izvira iz grških besed nekros (kar pomeni nekaj neživega, nekaj mrtvega) in polis (mesto). Tako lahko rečemo, da je to mesto mrtvih - mesto neživih ali grobišče rimljanov, saj so pri nas štiri grobnice v celoti rekonstruirane.

  Do odkritja nekropole je prišlo povsem naključno, ko so leta 1952 pri delih v sadovnjaku nepričakovano naleteli na kip sedeče ženske. Nekaj let po izkopavanjih so odprli arheološki park Rimska nekropola v Šempetru, ki še dandanes spada med najpomembnejše in najlepše ohranjene spomenike rimske dobe v Sloveniji in Srednji Evropi.

  Aktivnost učencev: voden ogled rimskega pokopališča; dvajset minutni postanek za malico.

 • Ptujski grad

  Grajski grič je bil poseljen že od 5. tisočletja pred n. št. Prebivalci antične Petovione so na njem postavili trdnjavo in svetišča, v zgodnjem srednjem veku je bilo tu slovansko grobišče.

  Srednjeveška utrdba je nastala v 11. stoletju, ko sta bila grad in mesto v posesti salzburške nadškofije.
  Nadškofi so grad oddali gospodom Ptujskim, ki so v tristoletnem obdobju bivanja na Ptuju ustanovili dominikanski in minoritski samostan ter zgradili romarsko cerkev na Ptujski Gori. Nagrobnik zadnjega gospoda Ptujskega, Friderika IX., je vzidan v grajsko pritličje. Med letoma 1656 in 1802 so na gradu bivali grofje Leslie. Zadnji lastniki, grofje Herbersteini, so imeli grad med letoma 1873 in 1945, ko je bil nacionaliziran in z bogato opremo priključen ptujskemu muzeju.

  Aktivnost učencev: razgled z gradu in orientacija; voden ogled gradu in stalnih zbirk; polurni postanek.

 • Ptuj

  Ptuj velja za najstarejše slovensko mesto. Zgodovina sega v mlajšo kameno dobo, a največji razcvet je mesto doživelo v rimskem času. Leta 69 je bil na Ptuju izvoljen cesar Vespazian in letnica 69 se navaja kot prvo leto pisne omembe mesta Ptuja.

  Stari del mesta, ki se nahaja med Grajskim gričem in Dravo, je danes zavarovan kot kulturno zgodovinski spomenik. 

  Aktivnost učencev: sprehod po ulicah in trgih.

 • Ptujska gora

  Gručasta vas Ptujska gora leži na vzpetini v Dravinjskih goricah. Sredi naselja, ki se je do 19. stoletja imenovalo Črna gora, stoji romarska Marijina cerkev.Leta 2010, ob 600-letnici posvetitve cerkve, je bila proglašena za baziliko Marije Zavetnice.

  Aktivnost učencev: multivizijski program; voden ogled cerkve.

 • Trojane

  postanek na Trojanah

  aktivnost učencev : malica in polurni počitek

 • Naloga učenca

  Naloga učenca je, da zbrano spremlja celotno pot ekskurzije in posluša razlage vodičev in sošolcev, ki imajo referate ter zarisuje pot na priloženem zemljevidu.

  Rešitve bomo preverili pri pouku.