Oris teme

 • Splošno

  Občina Muta je manjša občina v Republiki Sloveniji, saj njena površina znaša le 39 km². Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije v osrednji Dravski dolini. Dravska dolina predstavlja pokrajino, ki se nahaja ob toku reke Drave. Sega od Libelič in Viča ob državni meji z Avstrijo do Maribora. Občina Muta je torej vpeta med reko Dravo na jugu in državno mejo z Avstrijo na severu. Obsega dve geografsko-gospodarski enoti. Prva zajema dolino ob reki Dravi s terasami in ravninskim svetom do vznožja obronkov hribovitega zaledja. Druga enota pa zajema hriboviti svet vzdolž državne meje. Muta v celoti leži v predalpskem svetu. Na tem območju se še kažejo vplivi višinskega sveta (npr. zadostna količina padavin, bogato rastlinstvo, razmeroma obilo površinskih voda …). Središče občine predstavlja trg Zgornja Muta, ki je gručasto naselje na dvignjeni naselbini, ki se nahaja ob glavni cesti Dravograd – Maribor. Na tem trgu se nahajajo še: upravno središče z županstvom, šola, knjižnica, banka, pošta, zdravstveni dom, trgovine in druge ustanove.

  Avtor ekskurzije: Olga Golob

 • OŠ Muta

  Osnovna šola Muta s svojo izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju, po izobraževanju otrok s posebnimi potrebami ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju, za katerega je ustanovljena.

  Ustanovitelj:
  Ustanovitelj šole je Občina Muta. Občinski svet Občine Muta je na svoji 21. redni seji dne 2. 10. 1996 sprejel odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
  Muta, kar je bilo objavljeno v MUV 22/96, ki je začel veljati osmi dan po objavi v MUV, to je dne 17. 10. 1996.


   
  Šolski okoliš:
  Osnovna šola Muta zajema učence Občine Muta ter obsega naslednje vasi oziroma zaselke:
  Pernice, Sv. Jernej, Sv. Primož, Gortina, Muta.

 • Kovaško - livarski in gasilski muzej

  Muzej je bil ustanovljen leta 1973. Prostori muzeja so v pritličju stavbe občine. Tukaj je bila včasih graščina Kienhofen. Graščino je v začetku 16. stoletja dal zgraditi Žiga Dietrichstein. Leta 1899 je zgradbo kupila Družba sv. Cirila in Metoda. Leto kasneje so v tej zgradbi odprli šolo. Danes je v muzeju razstavljenih okoli 650 predmetov. Predmeti in gradivo so bili zbrani predvsem na območju občine in so razvrščeni v štiri zbirke: v kovaško-livarsko zbirko, zbirko etnoloških predmetov, gasilsko zbirko in kulturno-zgodovinsko zbirko. Kovaško-livarska zbirka je namenjena prikazu zgodovine železarstva in kovaštva. Zbirko sestavljajo arhivski dokumenti, fotografsko gradivo, kovaška in livarska orodja ter izdelki. Posebnost te zbirke je muzej na prostem pred stavbo. Tod so postavljeni vitel, žerjav, vodno kladivo.

 • Rotunda Janeza Krstnika

  Cerkvica se nahaja na Spodnji Muti, ob izlivu potoka Bistrica v reko Dravo. Pritegne pozornost vsakega mimoidočega. Ima okroglo ladjo in lepo skodlasto streho z nadstrešnim stolpičem. Cerkvico naj bi leta 1052 na svoji poti po Koroški in Štajerski posvetil papež Leon IX. Zgradba je danes že nekoliko obnovljena. Odstranjene so prezidave 19. stoletja, celotna stavba pa je povezana z jekleno vezjo. Na zunanji strani cerkvice je obhod, ki je pokrit s skodlasto streho. Ravno takšen obhod je že v preteklosti obkrožal zgradbo.

 • Ekološka kapelica

  Ekološka kapelica se nahaja v naselju Bistriški jarek, kamor se lahko pride iz dveh smeri. Prva možna pot pelje v Bistriški jarek iz naselja Gortina, ki leži tik ob glavni cesti Dravograd – Maribor, druga možna pot pa je iz smeri Zgornje Mute. Od tam se po nekaj kilometrih prispe do nekdanje podružnice osnovne šole Branik, kjer je pouk potekal od 25. 9. 1961 do leta 2000. Poučevati se je prenehalo zaradi nizkega števila vpisanih otrok. Šolske prostore pa lepo vzdržujejo še danes. Šola se uporablja za naravoslovne ekskurzije in razne šole v naravi, nekaj prostorov pa je namenjenih tudi raznim društvom. Ob šoli stoji spomenik v čast padlim borcem Lackovega odreda. Celoten kompleks ob ekološki kapelici in nekdanji osnovni šoli se danes ureja v turistične namene. Tod se namreč pokrajina bohoti s čudovito naravno dediščino.

  Ekološka kapelica v Bistriškem jarku je bila zgrajena leta 1997. Posvečena je sv. Frančišku Asiškemu. Tamkajšnje prebivalce varuje in jih tudi opozarja na jez Golica/Koralpe.   Hidroelektrarno Golica so začeli graditi leta 1987. Ta elektrarna izrablja energetski potencial reke Bistrice na avstrijskem ozemlju. Spodnji tok Bistrice poteka po slovenskem ozemlju. Elektrarno so gradili približno tri leta. Vodni zbiralnik omogoča elektrarni obratovanje po principu letne akumulacije: zbiralnik se polni od pomladi do jeseni, električna energija pa se proizvaja pozimi. Jedro celotnega območja je vodni zbiralnik Sobota.

 • Sedelnikov slap

  Sedelnikov slap je največja in najlepša naravna znamenitost v Občini Muta. Slap se nahaja v manjšem naselju, ki nosi ime Bistriški jarek. Do slapa preko potoka Bistrica vodi manjši most. Do samega slapa nato vodi markirana planinska pot. Sedelnikov slap je visok 23 metrov in je s tem najvišji slap na območju Kozjaka. Slap ima nekakšno posebnost, saj na samem vrhu teče enovito, proti koncu pa se voda razcepi na tri krake. To je dobro vidno skozi vse leto. V bližini slapa se nahaja ekološka kapelica. Gozd in potok sta na tem območju zelo povezana, pravijo številni naravovarstveniki. Ta kraj je poleg ogleda primeren tudi za sprostitev na svežem in čistem zraku ter mirnem okolju. Na tem območju je lepo vidno, da človekovi posegi v naravo niso izraziti, saj je tu narava dobro ohranjena.

  .

 • Prireditveni prostor ob Dravi

  Prostor ob Dravi se je pričel razvijati pred dvema letoma in je še danes v izgradnji. V prihodnje naj bi na tem območju potekale razne igre, tod naj bi bila tudi glavna turistično-informacijska točka in tudi čolnarna z bifejem.

  Prispeli ste do cilja. Gotovo Vam ni bilo žal časa, ki ste ga preživeli na potepanju z nami. Če ste spoznali, da je tudi Muta kraj, ki ga je vredno obiskati zaradi bogate kulturne in naravne dediščine, smo zelo veseli in se veselimo Vašega obiska tudi v prihodnje.
  Dobrodošli na Muti!

  Delovni list