Oris teme

 • Splošno

  Namen ekskurzije je ogled rimskih ostankov v območju Celja in spoznavanje rimske zgodovine v obdobju rimske Celeie.

  Potek ekskurzije:
  8.00 odhod z avtobusom izpred OŠ Ledina Ljubljana
  8.45 prihod na Trojane, zajtrk (kakav in krof),
  9.30 prihod na Vransko (ogled mesta, muzeja starodobnih motornih koles),
  10.30 prihod na Polzelo (ogled gradu Komenda),
  12.30 prihod v Šempeter (ogled rimske ceste in Rimske Nekropole),
  14.00 prihod v Celje (kosilo, ogled mestnega obzidja in mesta).
  Prihod v Ljubljano ob 19.00 uri.
  S seboj naj imajo učenci fotoaparate.

  Cilji:

  - učenci se orientirajo v prostoru (določijo strani neba in geografski položaj mesta,
  - spoznajo legende o nastanku mesta,
  - ogled rimskih ostankov,
  - spozna značilnosti rimske kulture.

  Avtor ekskurzije: Mojca Kralj


  • Trojane

   Opis dejavnosti učencev:
   - učenci se orientirajo v prostoru (učni list),
   - ugotavljajo izvor imena Trojane (učni list),
   - ugotavljajo pomen Trojan za prometno pot (rimska cesta Italija-Panonija, municipij)
   - pripovedujejo svoja doživetja o Trojanah,
   - zajtrkujejo in se seznanijo s pomenom zajtrka,
   - se primerno vedejo v jedilnici resavracije.

  • Vransko

   9.30 prihod na Vransko:
   Cilji:
   - ogled mesta z značilnostmi arhitekture,
   - ogled muzeja starodobnih motornih koles, gasilski muzej,
   - učenci se orientirajo v prostoru (določijo strani neba in geografski položaj mesta,
   - spoznajo legendo o nastanku mesta,
   - ogled Schwentnerjeva hiša - rojstna hiša Lavoslava Schwentnerja, ljubljanskega knjigarnarja in založnika pesnikov in pisateljev slovenske moderne.
  • Polzela

   Prihod ob 11.30
   - ogled gradu Komende,
   - spoznajo zgodovino gradu Komende,
   - opazujejo značilnosti rimske kulture v gradu Komenda.
  • Šempeter

   V Šempetru je še vedno dobro ohranjena rimska cesta in rimska akropola.
   Naloga učencev je, da opredelijo značilnosti rimskih ostankov. rimske ostanke fotografirajo. Pripravijo kolaž fotografije v 3 skupinah.
   Kolaž fotografije prilepijo v odložišče.
  • Celje

   Ob 14.00 uri je kosilo v restavraciji Celeia.
   Ob 15.00 uri se zberemo pred Mestno celjsko knjižnico.
   Cilji:
   - učeci poslušajo razlago vodiča o celjskem mestnem obzidju,
   - si ogledajo celjsko mestno obzidje,
   - razsikujejo rimske ostanke ter jih poslikajo,
   - po spletu iščejo informacije o rimskih ostankih v Celju,
   - v Wiki pripravi krajšo predstavitev svoje fotografije.