Oris teme

 • Splošno

  Iz Ljubljane izpred Tabora se bomo odpravili ob 7.30 uri. Prvi postanek bo na Brdu pri Lukovici, kjer si bodo učenci ogledali grad Brdo. Po vodenem ogledu učenci bodo malicali.
  Ob 9.30 bodo učenci odšli na OŠ Brdo pri Lukovici. Tu si bodo ogledali stalno razstavo o pisatelju Janku Kersniku, nato pa jih bodo učenci osnovne šole Brdo pri Lukovici odpeljali na sprehod po Brdu in po delčku planinske Rokovnjaške poti. Ob tem bodo spoznavali Brdo in njegovo okolico, seznanili se z najpomembnejšimi zgradbami in ljudmi, ki so tu živeli. Učenci dobijo tudi učne liste. Od tu naprej nas bo pot vodila v Celje, kjer si bomo od 11. do 12. ure ogledali grad. Iz Celja se bomo podali v Rimske Toplice, kjer si bomo ogledali park stoletnimi sekvojami, nato pa se podali peš do domačije Antona Aškerca. Tu nam bo vodič razkazal muzej in pripovedoval o življenju in delu A. Aškerca. Ob 14. uri se bomo odpravili na Trojane, kjer bo eden izmed učencev imel nalogo, da predstavi kraj. Sledi odmor za kosilo.

  Ob 16. uri se bomo vrnili v Ljubljano.
  Učenci potrebujejo 7 evrov za vstopnine.

  Cilji: Učenci spoznavajo življenje in delo slovenskih literarnih ustvarjalcev.
  Spoznavajo ozemlje, pomembne kulturne in zgodovinske spomenike. Spoznavajo osnovno šolo Brdo.
  Nosilni predmeti: slovenščina
  Medpredmetna povezava: zgodovina, geografija, biologija.

  Avtor ekskurzije: Lidija Stanič

 • Brdo pri Lukovici

  Nad krajem je grad Brdo pri Lukovici, ki je bil zasnovan v 16. stoletju; prvi lastniki so bili Lambergi. V gradu so bili od leta 1868 do 2. svetovne vojne okrajno sodišče, davčni urad in zapori. Na mestu grajske kapelice je bila leta 1718 zgrajena župnijska cerkev Marije Vnebovzete. Med 2. svetovno vojno so grad požgali; danes je obnovljena samo njegova zunanja lupina, notranjost pa so ruševine brez prave funkcionalne vrednosti. Ohranjena sta tudi grajski drevored in ribnik.

  V gradu se je rodil slovenski pisatelj Janko Kersnik (1852–1897), ki je študiral pravo na Dunaju in v Gradcu, živel in delal kot notar na gradu, ukvarjal pa se je tudi s politiko, kar zasledimo tudi v njegovih delih Jara gospoda, Ciklamen – Agitator in Kmetske slike. Po njem nosi ime osnovna šola, ki stoji v bližini gradu.

 • Celje

  V Celju se bomo ustavili pri celjskem Gradu in si ga ogledali. Po razstavi v gradu bo učence vodil vodič. Učenci spoznajo zgodovino grajskega poslopja in opazujejo mesto.

 • Rimske Toplice

  Učenci si ogledajo kraj in izvedo, da je kraj je nosil to ime že ob letu Aškerčevega rojstva, 1856. Ogledajo si zdravilišče, izvejo, da so ga poznali in uporabljali že Rimljani (Od tu ime Rimske Toplice). Sprehodimo se do svetovno znanih orjaških sekvoj, ki rastejo v neposredni bližini zdravilišča. Učencem omenimo, da tu poteka znamenita spominska Aškerčevo pot, ki je ob njegovi140-letnici povezala kraje na območju sotočja rek Savinje in Save.
 • Senožete

  Izpred zdraviliškega doma V Rimskih Toplicah nadaljujemo pot (15 minut hoda) skozi podvoz zdraviliškega doma, ki se priključi lokalni cesti na Senožete. Ko zapustimo gozd, zagledamo na levi hišo, ki je bila pesnikov dom. Danes je preurejena v muzej. Učenci imajo voden ogled, v katerem izvedo zanimivosti iz življenja Antona Aškerca, spoznavajo etnološko zbirko, ogledajo si frjačo (sušilnico sadja), črno kuhinjo, kozolec in kaščo. Eden izmed učencev predstavi življenjepis Antona Aškerca. Po končani predstavitvi učenci rešijo učni list.
 • Trojane

  Ob povratku domov se ustavimo še na krajšem postanku v Trojanah. Učenec predstavi kraj, ki je bil že od nekdaj pomembna trgovska in prometna postojanka. Izvemo, da je tod vodila že rimska cesta, ob njej je bila na območju današnje vasi rimska in obcestna carinska postaja. Obdajal jo je obrambni zid. Iz te postojanke se je razvila precej velika naselbina Atrans. Sodeč po najdbah arheologov je tu stal nadnaravno velik kip rimskega cesarja na konju.
  Danes v vasi, ki je ena redkih slovenskih vasi brez cerkve in osnovne šole, živi približno 120 ljudi.
  Tako kot mnogi vozniki se tudi mi posladkamo s slastnimi krofi.