Oris teme

 • Splošno

  Namen ekskurzije je prikazati dijakom fiziko kot raziskovalno vedo, katera razlaga naravne pojave okoli nas. Na ekskurziji dijaki združijo eksperimentiranje s teoretičnim znanjem pridobljenim v prvem letniku srednje šole. Na ekskurziji dijaki še posebno pozornost posvetijo poglavju o navoru. Preučujejo vplive navora na gibanje različnih teles.

  Prvo dijaki obiščejo Pedagoško fakulteto univerze v Ljubljani, kjer si ogledajo verižni eksperiment. Za tem obiščejo Hišo eksperimentov, kjer izvajajo različne eksperimente in jih proučujejo. Sledi čas za kosilo in po kosilu še ogled Tehniškega muzeja v gradu Bistra. Dijaki v praktični delavnici proučujejo modele Jurija Vege.

  Ekskurzija predvidoma traja en šolski dan (od 7.00 do 14.00). Nekje od 11.00 do 12.00 imajo dijaki čas za kosilo.

  Avtor ekskurzije: Marko Rožič
 • Pedagoška fakulteta

  Verižni eksperiment je bil prvič organiziran v letu fizike 2005. Takrat smo praznovali 100 let, kar je Alber Einstein objavil svojo teorijo relativnosti. Ker je bila prireditev zelo uspešna, so se organizatorji potrudili in sedaj je ta prireditev vsakoletna. Namen je popularizacija fizike kot znanosti. Da bi dijaki še bolj spoznali, kaj vse je mogoče početi pri fiziki, si bodo ogledali verižni eksperiment na Pedagoški fakulteti univerze v ljubljani. Poljuben člen verige dijaki skicirajo in njegovo delovanje natančneje opišejo. Za izbrani člen dijaki poiščejo in skicirajo v učnem listu še svoj predlog izboljšav.
 • Hiša eksperimentov

  Hiša eksperimentov v ljubljani je prva hiša odprta javnosti, katera promovira fiziko kot raziskovalno vedo. V hiiši je množica eksperimentov, katerim so pripisana navodila za izvedbo. Tako lahko vsak obiskovalec hiše samostojno raziskuje fizikalne zakonitosti. v hiši so na voljo tudi demonstratorji, kateri pomagajo pri izvedbi eksperimentov. Dijaki med obiskom Hiše eksperimentov rešujejo delovni zvezek, ki je že pripravljen na spletni strani hiše in je tudi pripet v tej točki ekskurzije. Še bolj so osredotočeni ne eksperimente, ki zajemajo snov prvega letnika gimnazije. Eksperimente skicirajo, zdraven pripišejo fizikalne zakonitosti in na skici označijo fizikalne količine. Predlagajo ob izvedbi eksperimentov, kako bi lahko rezultate eksperimentov še izboljšali.


 • Razgledna točka

 • Čas za počitek in malico

  Dijaki imajo čas za počitek in priložnost za kosilo v Intersparu Vič.
 • Tehniški muzej Slovenije (grad Bistra)

  Tehniški muzej Bistra je eden večjih muzejev, kateri ima stalne zbirke več področij. Poleg stalnih zbirk organizira tudi potujoče razstave in delavnice, s katerimi privablja obiskovalce. Muzej tudi hrani modele matematika in fizika Jurija Vege. Dijaki si te modele ogledajo, enega izbranega pa natančneje preučijo.


 • Tehniški muzej Slovenije - ocenjevanje razdalje

 • Spet doma