Oris teme

 • Splošno

  Spoznali in ogledali si bomo del pomembnejših ustanov v našem glavnem mestu.
  Dobimo se v šoli ob 8.15.
  Avtobusni prevoz in vstopnini na Ljubljanskem gradu (3 EUR) in v Mestnem muzeju (3 EUR) boste poravnali preko položnice.
  V šolo se vrnemo ob 16.00.
  Potrebujete pisalo, trdo podlago in vašo nalogo/ poročila o ustanovah, ki jih boste predstavili na poti. Na poti boste uporabljali zemljevid in kompas.
  Če bo deževalo, bomo ekslurzijo prestavili.

  Prihod na parkirišče v Tivoliju: 9.00
  Iz avtobusa izstopimo na parkirišču vTivoliju in se sprehodimo po kostanjevem drevoredu proti Tivolskemu gradu.
  Prvi kratek postanek je v Tičistanu. Povzpnemo se do Tivolskega gradu in se razgledamo proti Grajskemu hribu. Na Jakopičevem drevoredu si ogledamo fotografsko razstavo.
  Predviden čas ogleda in kratka malica: 40 min
  Pot nadaljujemo pod železniško progo mimo Moderne in Narodne galerije. Po Cankarjevi cesti gremo mimo prenovljene Opere. Prečkamo Slovensko cesto in nadaljujemo po Čopovi med glavno pošto in hotelom Slon. Na Prešernovem trgu si ogledamo maketo osrednjega dela mesta, Prešernov spomenik, cerkev Marijinega oznanenja/ Frančiščansko cerkev in Galerijo Emporium.
  Preko Plečnikovega Tromostovja gremo po Stritarjevi ulici do Robbovega vodnjaka pred Mestno hišo.
  Predviden čas ogleda: 30 min
  Po Ciril Metodovem trgu nadaljujemo proti glavnemu živilskemu trgu in se po Študentski ulici in poti Za ograjami povzpnemo na Ljubljanski grad. Ogledamo si Virtualni grad in muzej in se povzpnemo na Razgledni stolp.
  Predviden čas ogleda in malica: 2 h

  Po Osojni poti se spustimo na Stari trg, nadaljujemo po Mestnem trgu in pod Tračo preko Čevljarskega mostu po Novem trgu mimo Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Narodne in univerzitetne knjižnice v Mestni muzej. Od tam gremo na orietacijsko-raziskovalno učno pot po ključnih znamenitostih Ljubljane s pomočjo muzejskega vodiča. Razdelimo se v skupine po 5 učencev. Vsak ima nalogo, med seboj si pomagajo. Na poti učenci uporabljajo opis poti, zemljevid in kompas. Skupine se časovno razporedijo na približno 5 minut. Izpolnijo učne liste in si pomagajo s pisnim gradivom in opazovanjem.
  Točke ogleda:
  • Čevljarski most
  • Mestna hiša
  • Nebotičnik
  • hotel Slon
  • Narodna galerija
  • Parlament
  • Univerza/ Deželni dvorec
  • NUK
  Predviden čas ogleda: 2,5 h

  Proti Tivoliju se vračamo mimo Univerze v Ljubljani/ Deželnega dvorca, preko Kongresnega trga in parka Zvezda, v katerem si vzamemo čas za kratko malico, mimo Maximarketa na Trg republike in mimo stavbe parlamenta ter Narodnega in Prirodoslovnega muzeja Slovenije proti Narodni galeriji in železniškem podhodu v Tivoli.
  Odhod iz Tivolija: 15.15

  Avtor ekskurzije: Bina Cortese


 • Tivoli in Jakopičevo sprehajališče

  S parkirišča se sprehodimo po kostanjevem drevoredu do Tičistana.
  http://cdn1.siol.net/sn/img/08/071/633408640202691168_tivoli1.jpg
  http://cdn1.siol.net/sn/img/08/071/633408640202691168_tivoli1.jpg
  Na SV območju pod Tivolskim gradom so zasajena drevesa in grmovnice, posebej primerne za določene vrste ptic. Postavljene so gnezdilnice in večja informativna tabla, na kateri so narisane vse ptice, ki jih lahko srečamo v Tivoliju. Mogoče je opazovati in navezati stik s različnimi pticami. Okoli je tudi veliko veveric. Živali so navajene hranjenja in pridejo v bližino ljudi.

  Jakopičevo sprehajališče
  Med obema svetovnima vojnama je je arhitekt Jože Plečnik preoblikoval glavno pot, ki vodi od Tivolskega gradu do podhoda pod železniško progo v Jakopičevo sprehajališče. 25 m široka peščena pot ima po sredini 23 betonskih nosilcev za svetilke in klopi ob straneh. Med njimi je urejen stalni razstavni prostor fotografij oz. galerija na prostem.
 • Od Tivolija do Prešernovega trga in na Ljubljanski grad

  V Moderni galeriji hranijo dela slovenske umetnosti od poznega impresionizma do današnjega časa.

  Narodna galerija
  je namenjena predvsem starejši slovenski likovni umetnosti, vendar hrani tudi dela tujih umetnikov. Leta 1993 so po načrtih Edvarda Ravnikarja (tudi avtor Moderne galerije) zgradili prizidek. Obe stavbi je združil leta 2001 zgrajeni stekleni prizidek biroja Sadar Vuga Arhitekti, ki ga imenujejo dnevna soba mesta. V njem je tudi restavriran Robbov vodnjak.

  Opera je bila prenovljena in ponovno odprta 10. decembra 2011 s koncertom, ki so ga poimenovali Zlitje stoletij.

  Nebotičnik je bil zgrajen 21. 2. 1933. Ob zgraditvi je bil najvišja stavba na Balkanu. Zgradba ima 16 temeljev, ki segajo 18 m v globino. Visok je nekaj čez 70 m.

  Hotel Slon je dobil ime po slonu, ki je na tem mestu prenočeval leta 1550 na poti na Dunaj kot darilo otomanskega cesarstva.

  Prešernov trg
  1. spomenik F. Prešernu, ki zre v kip Primičeve Julije na Wolfovi ulici 6
  2. Frančiškanska cerkev z rdečo fasado - barvo frančiškanskega reda
  3. Galerija Emporium - nekdaj Centromerkur, prva sodobna veleblagovnica v mestu s kipom Merkurja, zaščitnika trgovcev
  4. bronasta maketa mestnega središča, ki je bila postavljena ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991
  http://pcdn.500px.net/15077743/c3b881682652abf656648c7352349936bc00023c/3.jpg


  Tromostovje, nekdaj leseni Špitalski ali Spodnji most po katerem je potekala najbolj prometna pot v mesto. Leta 1842 so postavili kamnit most. Pred drugo svetovno vojno mu je Plečnik dodal ograjo in dva mostova za pešce.

  Mestna hiša je sedež mestne občine Ljubljana. Tu ima pisarno ljubljanski župan. Pred Magistratom so se v preteklosti dogajala zborovanaj in sprejemi. Po potresu leta 1995
  so tu sprejeli cesarja Franca Jožefa. Leta 1600 pa so na trgu pred Magistratom požgali osem vozov protestantskih knjig po ukazu škofa Hrena.

  Robbov Vodnjak kranjskih rek - Save, Ljubljanice in Krke. Original hranijo v Narodni galeriji.

 • Ljubljanski grad

  Ljubljanski grad stoji na griču, ki se dviga iznad središča mesta. Spominja na vojaško utrdbo in je bil zgrajen še preden je Ljubljana postala mesto.
  Prebivalce je varoval pred osvajalci, Turki in puntarji. Meščani so skrbeli za Stolp piskačev, ki so bili čuvaji in muzikanti obenem. Vsak dan ob 11.00 dopoldne in zvečer so se oglašali godci s tremi pozavnami in rogom. Nadzorovali so dogajanje v mestu in okolici, bdeli nad požari in sodelovali pri mestnih slovesnostih in pri bogoslužju v mestni stolnici. Grad so dograjevali in spreminjali. Od 16. stol. ni imel več utrdbene funkcije. Ob zidu so začeli zidati stanovanjska in gospodarska poslopja. V 17. stol. so bile v gradu deželne ječe. V njem so bivali najrevnejši prebivalci.
  Leta 1905 ga je mesto odkupilo. Celovita prenova se je začela v 70. letih 20. stoletja.
  Danes so v njem razstavni prostori, lapidarij, razgledni stolp, poročna dvorana, gostinski lokali, urejeno osrednje dvorišče za prireditve na prostem.

  Vodeni ogled razstave Slovenska zgodovina, Virtualni grad in Razgledni stolp.
  Cena 3 EUR.

  Opravimo kratko anketo z obiskovalci in uslužbenci v trgovini s spominki, gostilni in muzeju o turistični ponudbi in dejavnosti.
 • Mestni muzej

  Gremo na orietacijsko-raziskovalno učno pot po ključnih znamenitostih Ljubljane s pomočjo muzejskega vodiča. Razdelimo se v skupine po 5 učencev. Vsak ima svojo nalogo, med seboj si pomagajo. Na poti učenci uporabljajo opis poti, zemljevid in kompas. Skupine se časovno razporedijo na približno 5 minut. Izpolnijo učne liste in si pomagajo s pisnim gradivom in opazovanjem.
  Točke ogleda:
  • Čevljarski most
  • Mestna hiša
  • Nebotičnik
  • hotel Slon
  • Narodna galerija
  • Parlament
  • Univerza/ Deželni dvorec
  • NUK
  Predviden čas ogleda: 2,5 h