Oris teme

 • Splošno

  Pot nas bo vodila po poti domačih obrti, kjer bomo lahko spoznali domače obrti teh krajev. Na našem območju je veliko gozda, zato je veliko obrti povezanih tudi z lesom. Ljudje so se preživljali s kmetijstvom, zato so potrebovali ljudi, ki znajo izdelati in popraviti kmečka orodja in pripomočke, ki so jih uporabljali v vsakdanjem življenju. Ekskurzija traja šest ur. Zbor bo ob osmi uri, konec pa ob 14.00. Malica bi bila predvidoma okrog pol desete ure.

  V Šmartnem je naša izhodiščna točka, kjer bi si ogledali cerkev svetega Martina in furmansko obrt. Vse skupaj traja pol ure.

  Iz Šmartna do Legna je pol ure hoje in to pot bomo prepešačili. Ogled cerkve svetega Jurija in malica trajata pol ure in potem gremo peš do kovača in si v ogledamo kovaško obrt, predvidoma traja predstavitev na tej točki pol ure. Nato se z avtobusom peljemo do Golavabuke, kjer si ogledamo lesarsko obrt. Prevoz do tja traja petnajst minut. Za ogled te obrti je namenjene pol ure.

  Sledi prevoz z avtobusom do Brd (pol ure), kjer si ogledamo mlinarsko dejavnost. Tudi za to je predvidene pol ure.

  Sledi prevoz z avtobusom (10 minut) do Turiške vasi, kjer si ogledamo hmeljarsko dejavnost (pol ure).

  Iz Turiške vasi do Tomaške vasi gremo peš (pol ure). Ogledamo si žagarsko dejavnost in tudi za to je predvidene pol ure.

  Iz Tomaške vasi do Šmartna se peljemo z avtobusom (pet minut) in se ustavimo pri krojaču. Za predstavitev je namenjene pol ure.

  Podobna, a krajša pot na tem območju že obstaja in traja le dve uri. Krajša pot je primernejša za mlajšo generacijo. Pot te krajše ekskurzije lahko prepešačimo in je primerna tudi za prvo in drugo triado.

  Avtor ekskurzije: Janja Hanjže

 • Šmartno pri Slovenj Gradcu

  V Šmartnem, kjer je najširša točka Slovenjgraške kotline, je bila prafara že v 10. st. Sedanja cerkev svetega Martina je baročna, a predelana v začetku 20.st.
  Ob cerkvi svetega Martina bo začetna točka naše ekskurzije, kjer bomo izvedeli osnovne informacije o našem kraju in župnijski cerkvi. Ob cerkvi nas bo pričakal gospod, ki nam bo predstavil furmanstvo v naših krajih. Spoznali bomo osnovno opremo furmanov in značilnosti te obrti.
 • Legen

  Sledi ogled cerkve svetega Jurija, ki ima zgodnjegotsko zasnovo in je bilo baročno prezidano. Pod tlemi so našli temelje še starejšega svetišča (9.st.). Najdbe potrjujejo, da gre za najstarejši sakralni prostor v tem delu Slovenije. Arheološke najdbe, temelji zidov in posamezni staroslovanski ter poznejši grobovi so vzrono prezentirani pod steklenim tlakom. Nato bomo pomalicali in se peš odpravili do kovača, ki nam bo predstavil domačo obrt kovaštva. Spoznali bomo surovino, način obdelave in oblikovanje kovaških izdelkov.
 • Golavabuka

  Ustavili se bomo na kmetiji, kjer bomo spoznali mizarsko obrt. Gospod nam bo predstavil orodje za obdelavo lesa in izdelavo mizarskih izdelkov. Učenci na tej točki naštejejo vrste iglavcev in listavcev, ki jih vidijo v okolici. Spoznajo vrste lesa.

 • Brda

  Na tej točki bomo spoznali mlinarsko dejavnost. Od zrna do moke je proces, ki ga bomo ob nazorni ponazoritvi spoznali.Učenci se naučijo prepoznati posamezne vrste žita. Nedaleč od naše točke stoji cerkev svetega Andreja.


 • Turiška vas

  V Turiški vasi si bomo ogledali hmeljarsko dejavnost in čudovit kozolec (skicirajo njegov tloris), ki ima prav poseben tloris. • Tomaška vas

  Na tej točki si bomo pogledali žagarstvo. Herčeva žaga sta bila obnovljena leta 2009.


 • Šmartno pri Slovenj Gradcu

  Na tej točki bomo spoznali krojaštvo.