Oris poglavij

 • Splošno

  Ekskurzija nas vodi ob Kamniški Bistrici in njeni desnoobrežni Homški Mlinščici. Spoznamo tipične geografske značilnosti Kamniškobistriške ravnine in njeno kulturno-tehnično dediščino na območju Jarš in Rodice, naselij na severnem obrobju Domžal.

  Avtor ekskurzije: Vilma Vrtačnik Merčun
 • Kamniška Bistrica

  o hidroloških značilnostih Kamniške Bistrice, o zgodovini urejanja struge v njenem srednjem toku, o protipoplavnem nasipu, o širitvi naselja do protipoplavnega nasipa in o rekreativnem pomenu rečnega območja za okoliško prebivalstvo

 • Razbremenilni kanal Pšate

  o pomenu razbremenilnega kanala Pšate za preprečevanje poplav na Mengeškem polju, o urejenosti obrežnega nasipa ob Kamniški Bistrici
 • Osolinov mlin in perišče

  ostanki nekdanjega Osolinovega mlina in na novo zgrajeno perišče po predlogi nekdanjega perišča - o pomenu mlinščic ob Kamniški Bistrici kot vodne moči za pogon mlinskih in kovaških strojev, o zgodovini in pomenu mlinarstva na tem območju, o periščih ob Mlinščici, o povezanosti življenja ljudi z Mlinščico

 • Kofutnikova domačija

  okrog 400 let stara lesena kmečka hiša v obliki stegnjenega doma - o njeni arhitekturi, o načinu življenja v njej v povezanosti z njeno kmečko-industrijsko gospodarsko osnovo in o zgodovinski usodi ljudi na tem območju v zadnjih dveh stoletjih

 • Kamniška železnica in industrija ob njej

  o zgodovini kamniške železniške proge, o pomenu kamniške proge za razvoj industrije na Kamniškobistriški ravnini, o pomenu kamniške proge za dnevno migracijo in o težavah slovenskih železnic danes na primeru kamniške proge

 • Škofičev vodnjak

  o načinu izgradnje vodnjakov na tem območju, o višini talne vode na Mengeškem polju in o izrabi te za oskrbo s pitno vodo v preteklosti in danes, o kakovosti pitne vode in njenih morebitnih onesnaževalcih

 • Grobeljski drevored in cerkev

  o starem grajskem drevoredu, o nekdanjem gradu in o grobeljski cerkvi, o njeni akustiki in bogatih poslikavah s freskami Frana Jelovška

 • Slabičeva elektrarna

  o izkoriščanju vodne sile Homške Mlinščice za male vodne elektrarne, o vodnem padcu, ki ga je nekoč izkoriščal mlin, danes pa elektrarna, o načrtni zasnovi izrabe vodne sile mlinščic ob Kamniški Bistrici, o težavah izrabe vodne moči mlinščic danes
 • Naravna in umetna struga Mlinščice

  o pomenu "naravne" - z rastlinjem obrasle struge Homške Mlinščice za razliko od betoniranega kanala Mlinščice, o evropski Vodni direktivi, o rečnih nanosih in urejanju struge Mlinščice v preteklosti in danes
 • Izkoriščeni in neizkoriščeni padci

  ogled male vodne elektrarne - o Dolganovi vodni elektrarni na Dragarjevi ulici (novogradnja na mestu nekdanjega mlina) in o neizkoriščenih vodnih padcih na primeru vodnega padca pri nekdanjem Trnavčevem mlinu na Kettejevi ulici