Oris poglavij

 • Splošno

  Ekskurzija je namenjena učencem 7. razreda. Na njej si bomo ogledali nekatere naravne in kulturno- zgodovinske ter tehnične znamenitosti Idrijskega in Cerkljanskega hribovja.

  Cilji ekskurzije:
  - učenci spoznavajo geografske značilnosti predvsem Predalpskega sveta
  - seznanijo se z najstarejšo tehnično dediščino na Slovenskem
  - ogledajo si spomenik človeške humanosti in trpljenja med 2. svetovno vojno
  - vživljajo se v takratni čas

  Avtor ekskurzije: Tea Krivičič
 • Divje jezero

  Prvi daljši postanek na ekskurziji. namenjen je ogledu, opravljaju terenskih vaj, reševanju delovnih listov in malici.
 • Partizanska bolnica Franja

  Voden ogled z vodičem. Reševanje delovnih listov.
 • Antonijev rov

  Antonijev rov je eden najstarejših ohranjenih rudniških rovov v Evropi.
  Danes je spremenjen v tehnični muzej. Najprej si bomo ogledali multivizijo, zatem pa se bomo v spremstvu vodičev spustili v idrijsko podzemlje.
 • Idrija

  Je najstarejše rudarsko mesto v Sloveniji. Rudnik živega srebra je bil eden največjih na svetu. Zaradi padca cene rude na svetovnem trgu, so začeli rudnik postopoma zapirati. Poleg rudarjenja pa so se v mestu razvijale tudi druge dejavnosti. S sprehodom po mestu si bomo ogledali najpomembnejše stavbe, ki pričajo o bogati zgodovini Idrije.
 • Izola

  Ekskurzijo zaključimo v Izoli. Učence ponovno opozorim na izdelavo poročila in na dogovorjeni datum za oddajo.