Oris poglavij

 • Itinerarij poti in cilji ekskurzije

  Itinerarij poti

  Ekskurzija bo trajala od 8.00 do 15.30.

  8.00: Odhod izpred Šolskega centra.

  9.00 - 10.00: Ogled multivizije in predstavitev delovanja Kozjanskega parka.

  10.00 - 10.45: Vožnja in hoja (2 km) do Čerčkove domačije. vmes postanek za malico iz nahrbtnika.

  11.45 - 12.15: Predstavitev semenske banke starih sort visokodebelnih jablan in "hotela" za solitarne čebele, ki sadovnjake oprašujejo.

  12.15.  - 12.30: Vožnja nazaj v trg Podsreda.

  12.30 - 13.30: Ogled in kartiranje naselja.

  13.30 - 13.40: Vožnja na grad Podsreda.

  13.45 - 14.30: Vodeni ogled gradu, ogled stalnih in začasnih razstav (steklarstvo, slikarja Slana in Vrezec...), petje in glasba v atriju.

  14.30 - 15.30: Vožnja v Krško.

  Potrebna oprema: športna oblačila in obutev, pisalo, podloga za pisanje. Vsaka skupina en fotoaparat.

  Cilji ekskurzije:

  Dijaki na konkretnem primeru spoznajo pomen in vlogo zavarovanih območij naravne in kulturne dediščine Slovenije.

  Konkretizirajo znanje o makroregijah in mikroregijah Slovenije.

  Na konkretnem primeru ovrednotijo vlogo ekološkega kmetijstva za pokrajino, prebivalce in gospodarstvo regije.

  S kartiranjem ugotavljajo spreminjanje funkcij stavb v revitaliziranem naselju in posledice terciarizacije naselja.

  Spoznajo pomen sonaravnega delovanja in bivanja človeka za trajnostni razvoj regije.

  Sodelujejo pri delu v skupinah in v dvojicah in tako razvijajo socialne in sodelovalne veščine.

  Urijo se v samostojnem iskanju, analiziranjui in povzemanju podatkov v knjižni in digitalni obliki.

  Avtor ekskurzije: Veronika Gradišek

  • Sedež Kozjanskega regijskega parka


   Od 9.00 do 10.00
   Ogled multivizije.
   Predavanje o revitalizaciji trga.

  • Čerčkova domačija z nasadom

   Ogled nasada visokodebelnih jablan.
   Pomen semenske banke starih sort.
   Hostel solitarnih čebel.

  • Ekološka kmetija Maček

   Ogled osnovnih dejavnosti kmetije in njenih izdelkov.
   Pogovor o pomenu in perspektivi ekološkega kmetovanja.
   Igre vlog.
  • Trg Podsreda

   Ogled srednjeveške arhitekture trga in prangerja.
   Opis revitalizacije.
   Kartiranje stavb po funkcijah in starosti.
   Reševanje delovnega lista o naselju.
  • Grad Podsreda

   Vodeni ogled gradu s stalnimi razstavami.
   Risanje panoramske slike.
   Zaključek z Gaudeamus Igitur in glasbili dijakov v atriju.