Oris poglavij

 • Splošno

  Naša ekskurzija je zgodovinsko obarvana in namenjena spoznavanju kulturne in naravne dediščine ter pomenu njenega ohranjanja v šolskem okolišu in njeni bližini. Prav tako bomo ponovili znanja o zgodovinskih virih in različni gradnji bivališč. S seboj si vzamete ročni zemljevid Slovenije, pisalo, barvice in trdo podlago za pisanje. Na poti bomo uporabljali zemljevid, kjer si bomo pot in obiskane točke označili. Na točkah boste reševali učne liste, zato rabite trdo podlago za pisanje. Pot nas bo vodila izpred osnovne šole, kjer se bomo ob 8. uri z avtobusom odpeljali proti Murski Soboti. V Murski Soboti si bomo pogledali grad, značilnost gradnje gradu in stalno razstavno zbirko. Po opravljenem ogledu se vračamo proti Turnišču. Ko se vrnemo v Turnišče bomo opravili malico iz nahrbtnika. Sledil ogled fresk v stari cerkvi in ogled čevljarskega muzeja. Pot bomo nadaljevali do rastišča sibirske perunike in naprej do Bogojine. Finančno nas bo ekskurzija stala vstopnino pri ogledu gradu v Murski Soboti in avtobusni prevoz, kar boste poravnali naknadno s položnico. Za predvidene oglede bomo potrebovali 6 ur, tako da je naš povratek predviden ob 14. uri.

  Avtor ekskurzije: Silva Mesarič
 • Ogled gradu v Murski Soboti

  V gradu Murska Sobota si bomo ogledali stalno zbirko Pokrajinskega muzeja, ki govori o poselitvi, načinu življenja ljudi, gospodarskih dejavnjostih in spoznali bomo različne zgodovinske vire. Tako bomo spoznali pomen zgodovinskih virov pri proučevanju lokalne zgodovine.Ogledali si bodo grad, kot primer renesančne gradnje. Ogled bo voden.Po opravljenem ogledu boš rešil učni list in vrisal opravljeno pot.
 • Turniška cerkev

  V Turnišču si bomo ogledali freske v cerkvi Marijinega vnebovzetja iz 14. stoletja, ki jih je poslikal Janez Aquila. Po opravljenem ogledu bomo opravil malico iz nahrbtnika in rešili učni list.
 • Čevljarski muzej v Turnišču

  Čevljarska dejavnost je bila v preteklosti ena najpomembnejših v Turnišču. Čevljarji so se v preteklosti povezovali v cehe. Ohranila se je čevljarska industrija. Ogledali smo si zbirko v čevljarskem muzeju.Učenci vrišejo opravljeno pot in rešijo učni list.
 • Rastišče sibirske perunike

  Primer naravne dediščine bomo spoznali na travniku, kjer raste sibirska perunika. Rastišče sibirske perunike v Občini Turnišče je zaščiten. Perunika uspeva na močvirskih travnikih, ki so najlepši v maju in juniju, ko sibirska perunika cveti.Označijo si postanek in rešijo učni list.
 • Plečnikova cerkev v Bogojini

  Po ogledu rastišča sibirske perunike nas bo pot vodila mimo tropskega vrta v Dobrovniku, k naslednjemu postanku, ki ga bomo imeli v Bogojini. Ogled bo potekal v cerkvi zgrajene po zasnovi arhitekta Jožeta Plečnika. Spoznali bomo njegovo delo, način gradnje in vpetost arhitekture v prostor. Učenci bodo vrisali opravljeno pot in rešili učni list.