Oris poglavij

 • Splošno

  Geografska ekskurzija za devetošolce poteka v domači občini Mokronog-Trebelno ter občinah Sevnica (ogled HE Boštanj, ogled Gradu Sevnica, ogled HE Blanca) in Krško (ogled Valvasorjeve knjižnice in HE Krško - v gradnji).

  Itinerarij poti:

  7.30: odhod izpred OŠ Mokronog

  8.15 - 9.15: voden ogled HE Boštanj

  9.15 - 9.45: malica

  9.45 - 10.45: ogled Gradu Sevnica

  11.00 - 11.30: ogled HE Blanca

  12.00 - 12.45: ogled Valvasorjeve knjižnice

  13.30: prihod v Mokronog

  Učenci na geografski ekskurziji:

  • razvijajo prostorske predstave,
  • utrjujejo pri pouku usvojene geografske pojme,
  • spoznavajo naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti domačega kraja in krajev, v katerih poteka ekskurzija,
  • spoznavajo pogoje za razvoj turizma v domači občini,
  • izvedejo nekaj vaj terenskega dela,
  • v občinah Sevnica in Krško se seznanijo z (novimi) energetskimi objekti za pridobivanje električne energije oz. možnostmi za izkoriščanje naravnih virov v regiji,
  • sklepajo o vplivu gradnje energetskih objektov na okolje,
  • povezujejo znanja različnih predmetnih področij (tehnika in tehnologija, fizika),
  • urijo se v timskem delu.
  Avtor ekskurzije: Marjetka Ganc
 • Mokronog - odhod izpred OŠ

  Občina Mokronog-Trebelno je ena od občin v Republiki Sloveniji. Občina je nastala 1. marca 2006 z izločitvijo iz občine Trebnje. Sedež občine je v Mokronogu.

  Občina Mokronog - Trebelno, ki meri 71 km², v njej pa živi v 43 naseljih 3000 prebivalcev, ima pomemben geografski položaj.

  Bogate arheološke najdbe pričajo o gosti poseljenosti v prazgodovinski, rimski in zgodnjeslovenski dobi.

  Občina Mokronog - Trebelno kot del osrednje Slovenije, ki se razpotega po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju, je izrazito prehodna pokrajina, ujeta v razgiban prostor na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta.

  Učenci se pred ohodom na ekskurzijo orientirajo s kompasom.

  Individualno rešijo učni list (priloga).

 • HE Boštanj

  Boštanj leži na 215 m nadmorske višine na desnem bregu Save,  jugozahodno od Sevnice.

  V zadnjih letih se je kraj precej povečal in preoblikoval. Ima približno 330 prebivalcev.

  V kraju stoji HE Boštanj, ena izmed savskih hidroelektrarn zgrajena leta 2006.

  V zadnjih letih pa dajejo kraju poseben pečat trgovski objekti, ki so jih zgradili na robu samega naselja.

  Ogled HE Boštanj vodi uslužbenec HE.

  Učenci zastavljajo vprašanja, povezana z izgradnjo elektrarne ter pridobitvami z energetskega vidika.

  Poskušajo vrednotiti vpliv gradnje elektrarne na okolje in opažanja zabeležijo.

  Na zemljevid kartirajo lokacijo HE Boštanj.

 • Grad Sevnica

  Sevnica ima danes okrog 5.000 prebivalcev in je pomembno lokalno središče, ki zlasti v tovarnah tekstilne in lesne industrije zaposluje številne ljudi iz bližnje in daljne okolice. Mesto se čedalje bolj spaja z Boštanjem, naseljem na nasprotnem, desnem bregu reke Save. V starem mestnem jedru, katerega osrednji del je Glavni trg, je ohranjenih več starih stavb, ki nemo pričajo o preteklosti naselja. Na Glavnem trgu stoji manjši Spodnji sevniški grad, ki nosi letnico 1613. V njem je danes sedež občinske uprave. Tu stojijo tudi obnovljeno znamenje s kipom sv. Martina iz 17. stoletja, neoromanskacerkev sv. Nikolaja in cerkev sv. Florjana iz leta 1443.

  Na griču nad starim mestnim jedrom Sevnice stoji grad Sevnica, eden najlepših slovenskih gradov.

  Učenci izmerijo temperaturo zraka in določijo smer vetra ter z naklonomerom ugotovijo naklon pobočja.

  Voden ogled gradu - turistični vodič.

 • HE Blanca

  Blanca je naselje v Občini Sevnica.

  V naselju je na reki Savi Hidroelektrarna Blanca, ki je bila prizorišče »Zadnjega spusta po Savi«, najhujše nesreče na vodi v Sloveniji.

  Ogled HE Blanca vodi uslužbenec HE.

  Učenci zastavljajo vprašanja, povezana z izgradnjo elektrarne ter pridobitvami z energetskega vidika.

  Poskušajo vrednotiti vpliv gradnje elektrarne na okolje in opažanja zabeležijo.

  Na zemljevid kartirajo lokacijo HE Blanca.

  Zbrane podatke primerjajo s podatki o HE Blanca.

 • Valvasorjeva knjižnica Krško

  Krško je mesto in središče Občine Krško v vzhodnem delu Slovenije.

  Poleg občine je tu tudi okrožno in okrajno sodišče, pošta, Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Srednje tehnična šola, dve fakulteti, galerije, Valvasorjeva knjižnica, več podružnic bank in zavarovalnic, več podjetij, dva večja hotela, številni gostinski lokali, policijska uprava, trgovinski centri, železniška in avtobusna postaja, odcep avtoceste Ljubljana-Obrežje, več cerkva in kapucinski samostan.

  S krajem je zelo povezan tudi Janez Vajkard Valvasor, zato si učenci ogledajo knjižnico.

  Voden ogled Valvasorjeve knjižnice - bibliotekar.

  Po končani ekskurziji se učenci vključijo v forum, kjer učenci izrazijo svoje mnenje o ekskurziji.