Oris poglavij

 • Splošno

  Pot bomo začeli ob 7.00 zjutraj v Ljubljani. S sabo potrebujemo: fotografski aparat, beležko/liste, pisalo, vremenu primerno obutev in oblačila.Opazovali in beležili bomo značilnosti pokrajine, naravne in kulturne znamenitosti Pomurja. S sabo potrebujete tudi prigrizek, pijačo ali/in denar (okoli 10 €). Fotografirajte in zapisujte si naravne in kulturne znamenitosti, saj boste izdelali POROČILO EKSKURZIJE. Ta bo vseboval 3 fotografije naravnih znamenitosti z opisi in 3 kulturne znamenitosti z opisi, ter kratek opis ekskurzije z vtisi (najmanj 10 in največ 20 povedi).
  Pot bomo nadaljevali v smeri Radencev, kamor bomo prispeli po dveh urah z vmesnima postankoma v Celju in Mariboru. V Radencih si bomo ogledali izvir Radenske in hotelski okoliš. Nadaljujemo pot na Ledavsko jezero. Tam bomo vsaj dve uri iskali žabe, kačje pastirje ter ostale značilne živali Goričkega. Pot bomo nadaljeveli do gradu in mesta Grad, kjer si bomo ogledali grad Grad in kamnolom. Iz gradu gremo v Mursko Soboto v pokrajinski muzej. Okoli 17.00 bomo prispeli na naš zadnji postanek- mlin na Muri. Okrog 20.00 se bomo vrnili v Ljubljano. V naslednji uri pouka BIO/GEO/ZGO bomo reševali pregledali poročila.

  Avtor ekskurzije: Alenka Prevec
 • Radenci

  V zdraviliškem kompleksu Radenci si bomo ogledali izvir mineralne vode Radenske in jo tudi poskusili.
  Analiza vode: Vsako naravno mineralno vodo v prometu mora predhodno priznati pristojno ministrstvo za prehrano na podlagi sledečih kriterijev oziroma analiz:
  geološki in hidrogeološki, fizikalni in fizikalno-kemijski, senzorični, kemijski, mikrobiološki.
  Nadzor nad kakovostjo naravne mineralne vode, ki je že v prometu, se zagotavlja s stalnim izvajanjem analiz oziroma spremljanjem parametrov naravne mineralne vode (od izvira do končnega proizvoda) s strani proizvajalca in organizacije, pooblaščene s strani ministrstva.
  Na etiketi za naravne mineralne vode mora biti podan izvleček iz analize s karakterističnimi značilnostmi posamezne naravne mineralne vode.
  več: http://www.radenska.si/, http://sl.wikipedia.org/wiki/Radenci
 • Goričko: Ledavsko jezero

  Ledavsko jezero, imenovano tudi Kraško jezero, je umetno akumulacijsko jezero na reki Ledavi. Na Ledavskem jezeru bomo izvedli geolov, na katerem se bomo naučili o ribah, fosilih, dvoživkah in o geografskih pojavih Goričkega. Uporabljali bomo GPS in
  internet. Jezero je bogato z ribami in dvoživkami. Preraščeni deli so odličen življenjski prostor 25-im različnim vrstami ptic, ki jih marsikje po Sloveniji ne srečamo več. Ekosistem pa odgovarja tudi vidri, ki tu živi in se uspešno razmnožuje. Znano je, da je na Goričkem najbolj ohranjena populacija vidre Sloveniji. Tukaj srečamo tudi 44 različnih vrst kačjih pastirjev, kar predstavlja 3/5 vseh slovenskih vrst. Jezero se z okoliškimi gozdovi in obdelano Goričko pokrajino staplja v čudovito panoramo kulturne krajine. Priča ohranjenosti narave in lepih okoliških gozdov so prostoživeče lisice, jeleni, srne in divji zajci. Na Ledavskem jezeru so pričeli domovati labodi, ki so se, kot kaže, naselili za stalno.
  več: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ledavsko_jezero
 • Goričko: Grad

  Ogledali si bomo največji slovenski grad Grad in bazaltne tufe pri Gradu.
  Več: http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Grad
 • Murska Sobota

  Tu si bomo ogledali Pokrajinski muzej Murska Sobota.
 • Veržej

  Tu se bomo ustavili ob še edinem mlinu na Muri in kupili moko.
  Več: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ver%C5%BEej