Oris poglavij

 • Splošno

  Enodnevna ekskurzija v Krajinski park Goričko se bo izvedla v aprilu, za učence od 6.- 9.razreda
  Učenci bodo spoznali in si ogledali naravnogeografske in kulturnozgodovinske značilnosti Krajinskega parka Goričko, razširili si bodo prostorsko predstavo o domači pokrajini, odkrivali biološko in geološko raznolikost pokrajine, razvijali pozitivni odnos do naravne in kulturne dediščine, spoznali pomen in vlogo zavarovanih območij naravne in kulturne dediščine, upoštevali skupne dogovore in znali biti del skupine, urili se bodo v samostojnem iskanju in analiziranju podatkov.
  Ekskurzija se bo izvedla 7. aprila. Na pot bomo krenili ob 7. uri izpred šole.
  Z avtobusom se bomo odpeljali na ekskurzijo v Krajinski park Goričko. Pot nas bo vodila iz Kobilja do Sela, kjer si bomo ogledali rotundo. Nato bomo pot nadeljevali v Ženavlje, kjer je pred mnogimi leti pristal stratosferski balon, ogledali si bomo spomenik balonarjema. V vasi Trdkova se bomo sprehodili po Naravoslovni- gozdni učni poti Tromejnik, spoznali bomo živalsko in rastlinsko pestrost goričkih gozdov. Ustavili se bomo ob zgodovnskem obeležju- Tromeji.
  Tukaj bomo imeli malico iz nahrbtnika.
  Potem se bomo odpravili v Sotino, kjer je ogled kamnoloma.
  Na poti domov se bomo ustavili še pri Ledavskem jezeru v Kraščih. Sprehodili se bomo ob jezeru in s spoznali živalstvo in rastlinstvo ob jezeru in v njem.
  Nazaj v šolo bomo prispeli okrog 13. ure.
  Učenci bodo malico dobili v šoli in jo vzamejo s sabo.
  Za na pot naj bodo učenci primerno obuti in oblečeni, vremenu in terenskemu delu primerno.
  Učenci plačajo vstopnino pri vstopu v rotundo in za Naravoslovno gozdno učno pot Tromejnik ( skupaj 4,5 evrov).

  Avtor ekskurzije: Lidija Osterc
 • Selo

  Selo v Prekmurju v občini Moravske Toplice je znano po kapeli romanske rotunde sv. Nikolaja, ki je bila zgrajena ob koncu 13. stoletja, v letih 1845 in 1846 je bila bistveno prezidana.
  Vizitacijski zapiski iz leta 1698 poročajo, da so rotundo zgradili templarji. Cerkvica ima sloves najstarejše stavbe v Sloveniji in je celostno umetnina.
  Rotundni prostor najprej ni bil poslikan in je kazal le opečno strukturo. Kasneje v 14. stoletju so nastali motivi poklona treh kraljev v zgodnjegotskem risarskem stilu.
  Ogledamo si lahko še poslikave sv . Trojice in Kristusa, simbole evangelistov, prizore iz Kristusovega trpljenja. V spodnjem delu so še ostanki svetniških figur- cerkvenega patrona sv. Nikolaja in drugih.
  Ogledali si bomo zunanjost in notranost kapelice, poslušali razlago in postavljali smiselna vprašanja. Med ogledom rešujete 1. nalogo na delovnem listu.
  Vstopnina za organizirane skupine je 1,5 evra.
  V bližini cerkvice je tudi informacijsko turistični center Selo.
  Najava skupin in informacije:
  TIC Moravske Toplice, telefon 02 538 15 20 ali na e-naslov: tic.moravci@sil.net

  ali na spletni strani:http://www.moravske-toplice.com/

 • Ženavlje

  Vas Ženavlje se nahaja v krajevni skupnosti Šulinci v občini Gornji Petrovci, na skrajnem severovzhodu Slovenije.

  Spodnji del vasi se nahaja na obeh straneh potoka Merak, zgornji del pa na slemenu ob cesti Šulinci- Martinje

  Vas je znana po dogodku 18. avgusta 1934, ko se je nad vas nepričakovano spustil stratosferski balon dveh belgijskih znanstvenikov Maxa Cosynsa in Nere van der Elsta.

  V spomin na ta dogodek je občina Gornji Petrovci na tem mestu postavila spominsko obeležje- bronasti kip v obliki krogle, ki simbolizira balon, delo akademskega kiparja, Mirka Bratuše in 18. avgust razglasila za občinski praznik.

  Ogledali si bomo spominsko obeležje, prisluhnili razlagi in postavljali vprašanja v zvezi z dogodkom. Po razlagi rešujete 2. nalogo na delovnem listu.

  Za več informacij na občini Gornji Petrovci, sonja.kercmar@gornji-petrovci.si.

 • Gozdna učna pot Tromejnik

  Naravoslovna gozdna učna pot Tromejnik se nahaja v vasi Trdkova, na nadmorski višini 385 metrov. Izhodišče je parkirni prostor pod Tromejo ( 289 m), pot je dolga 2600 metrov in s postanki na točkah se vrnemo na izhodišče v približno dveh urah.

  Naravoslovna gozdna učna pot je krožna, ima 13 točk. Obiskovalce spodbuja k doživljanju narave. Vodi in usmerja nas prijazen ježek, ki opozarja na to,česa vsega ne smemo početi v gozdu.

  Namenjena je učenju skupaj z naravo.

  Učne točke nam prikažejo analizo rasti dreves, spoznamo značilne vrste dreves, preizkusimo lahko vonjalne sposobnosti, poslušamo ptičje oglašanje, se seznanimo s sprehranjevalno verigo.

  Učenci bodo spoznali rastlinsko in živalsko pestrost, učili se bodo v naravi in prisluhnili strokovni razlagi po postajah, opazovali in postavljali smiselna vprašanja. Na delovnem listu rešijo 3. nalogo.

  Vstopnina je 3 evre.

  Za več informacij se obrnite na Turistično društvo Tromenjik Kuzma, Kuzma 24 9263 Kuzma, Tel.: 041 522 376, e-mail: marija.bunderla@guest.arnes.si

 • Sotina

  Kamnolom Sotina se trenutno razprostira v naravi površine 2 ha. Je nahajališče zelenega in črnega filitona. Nastanki segajo v čas paleozoika in miocena. Te kamnine naj bi nastajale ob premikanju tektonskih plasti.
  Kamnolom je lanskega leta prizadel plaz.
  V Sotini se nahaja naravni izvir mineralne vode, obnovljen je bil leta 1962, omenjen je bil že leta 1900.
  V Sotini se lahko povzpnete na Kuglo ( Sotinski breg), ki je s svojimi 418 metri najvišja razgledna točka Prekmurja.
  Ogledali si bomo kamnolom v Sotini, poslušali razlago, rešili 4. nalogo na delovnm listu.
  Več informacij pri turističnem društvu Rogašovci.
 • Ledavsko jezero, Krašči

  Ledavsko jezero v Kraščih je umetno akumulacijsko jezero. Leži ob razloženem naselju Krašči v jugovzhodnem delu Goričkega. Jezero je vodni zadrževalnik, ki je nastal zaradi ublažitve in zadrževanja visokih voda ob močnejših nalivih in neurjih.
  Vodo v jezero prispeva še potok Lukaj., ki se pred Ledavskim jezerom izliva v Ledavo.
  Na jezeru je omogočen ribolov, lovi se lahko krapa, ščuko, linja, soma ploščiča in druge ribe. Za ribolov je potrebno imeti turistično dnevno ribolovno dovolilnico.
  Ob jezeru poteka Bernardina spominska pot.
  Jezero je pomembna preletna postaja ptic, saj je tukaj bilo zabeleženih kar 22 vrst pobrežnikov, ki se tukaj ustavijo na svoji dolgi selitveni poti.
  Ob jezeru gnezdijo številne ptice kot so rakar, kobiličar, trstnice in čaplje.
  V jezeru in njegovi bližini je posebej živahno spomladi, ko vanj iz vseh okoliških gozdov hitijo dvoživke odlagat svoj mrest. V jezeru živi vidra, ob jezeru najdemo ribojede ptice kormorane, sive čeplje, črno štorkljo, vodomca in čopastega ponirka.
  Vsako leto, v mesecu marcu, je organizirana akcija: Pozor, žabe na cesti".
  V bližini jezera se nahaja opuščeni peskokop bogat z živalskimi in rastlinskimi fosili.
  Leta 1993 je bil v peskokopu izkopan mlečni zob dinoterja, ki je bil prednik mastodonta. Zob hrani Prirodoslovni muzej v Ljubljani.
  Z učenci se bomo sprehodili ob jezeru po Bernardini spominski poti in spoznavali rastlinske in živalske vrste, na delovnem listu bodo učenci dopolnili zadnjo, peto nalogo.