Aperçu des sections

 • Brezpilotni letalniki (droni)

  • Galerija je namenjena predstavitvi primerov, možnosti, idej... 

   V galerijo nalagajte fotografije, slike 3D modelov ipd., video posnetke pa naložite na ustrezno video spletišče (na primer YouTube) in v galerijo vključite le URL. 

   Vsak vnos naj bo opremljen z osnovnimi informacijami o posnetku: vsebina, kraj, čas, avtor, morebitne omejitve pri nadaljnji uporabi gradiva.


   Cerkniško jezero, avtor Dinaricus (https://www.shutterstock.com/g/Dinaricus), 2018. 

 • Merilne naprave

 • GPS, navigacijske naprave ipd.

 • Izumiteljski krožek

  Priključi se "izumiteljskemu krožku" z učitelji, drugimi sodelavci in študenti z različnih fakultet in univerz, ki delajo na razvoju novih merilnih naprav, sistemov,... jih preskuša na terenu, kalibrira,... večinoma v prostem času, občasno v okviru projektov. Piši nam na uporabna.geografija@guest.arnes.si