Topic outline

  • General

  • Brezpilotni letalniki (droni)

  • Izumiteljski krožek

    Priključi se "izumiteljskemu krožku" z učitelji, drugimi sodelavci in študenti z različnih fakultet in univerz, ki delajo na razvoju novih merilnih naprav, sistemov,... jih preskuša na terenu, kalibrira,... večinoma v prostem času, občasno v okviru projektov. Piši nam na uporabna.geografija@guest.arnes.si