Topic outline

 • General

  Preko Suhe v Belo krajino. Cilj ekskurzije je poznavanje in določanje naravnih in družbenogeografskih značilnosti Suhe in Bele krajine tudi glede na vsebinske prvine v delih znanih književnikov ter kakovostnih razredov rek Suhe in Bele krajine

  Pred šolo se bomo zbrali ob 6.45 in se ob 7. uri odpeljali proti Beli krajini. Peljali se bomo po obvoznici mimo Ljubljane, Grosupljega in Muljave do vasi Krka. Pot nadaljujemo peš (20 minut) do izvira reke Krke. V Žužemberku bo postanek za malico in nato čez Gorjance mimo Semiča do Metlike, kjer si bomo najprej ogledali Belokranjski in gasilski muzej. Krajši sprehod po Metliki nas bo pripeljal do vinske kleti. Sledi ogled kleti. Mimo Rosalnic (Tri fare) se bomo odpeljali v Podzemelj, kjer bomo imeli kosilo. V popoldanskem delu sledi spoznavanje naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti Bele Krajine ( izvir Krupe, Mitrej v Rožancu, domača obrt v Adlešičih, Šokčev dvor v Žuničih in Vinica z Otonom Župančičem). Domov se bomo vrnili mimo Novega mesta in po avtocesti do Kamnika predvidoma ob 20. uri.

  Delovni list dobiš tu in ga rešuješ na ekskurziji.

  Avtor ekskurzije: Stanislava Polajžer
 • Izvir reke Krke

  Krka je naša najdaljša povsem slovenska reka. Izvira v Krški jami.
  Izmeri temperaturo zraka v jami in zunaj ter ju primerjaj. Komentiraj obe temperaturi.
  Uporabi analizni terenski kovček ter po navodilih profesorja opravi analizo vode in kamnin.

 • Metlika

  Najprej si ogledamo Belokranjski muzej in muzej gasilstva.
  Peš nadaljujemo po Metliki do vinske kleti . Seznanimo se tudi s kulturo pitja vina.
  Ko zapuščamo Metliko obiščemo Tri fare v Rosalnicah.
  Reši iz delovnega lista.
 • Izvir Krupe

  Po vodnatosti je izvir Krupe največji v Beli krajini.
  Krupa, najkrajša belokranjska reka je tudi najbolj onesnažena.
  Uporabi analizni terenski kovček ter po navodilih profesorja opravi analizo vode in kamnin.
  Opazuj reliefne oblike in "nevidnost" onesnaženosti reke s PCB ter naštej razloge za občutljivost kraških voda.
 • Mitrej pri Rožancu

  Mitrej je še vedno ohranjen v naravi. Opazuj reliefne oblike v okolici.
  Kje smo videli odlitek?
  Ugotovi delovanje korozije na Mitreju in razmisli o možnih načinih zaščite proti procesu korozije.
 • Adlešiči

  Spoznali bomo belokranjsko kulturno dediščino :
  Prikaz izdelovanja pisanic in platna iz lanu v domu družine Cvitkovič.
  Izdelaj lasten video in fotografije detajlov iz prikazov izdelovanja pisanic in tkanja platna v domu družine Cvitkovič!
 • Šokčev dvor

  Šokčev dvor predstavlja značilen kmečki dom in je eden izmed zavarovanih kulturnih spomenikov v Krajinskem parku Kolpa.
  Spoznaj kulturno dediščino Uskokov. Poslušaj narečja!
  Uredi zapiske, dodaj fotografije in izdelaj kviz o življenju Uskokov nekoč.
 • Vinica in Oton Župančič


  Predstavi Župančičevo pesem, ki ti je najbolj všeč! Posebej izpostavi še geografske vsebine v predstavljenem literarnem delu.
  Orientiraj karto s pomočjo kompasa in kartiraj glavno ulico!