Oris poglavij

 • Splošno

  Potek poti: Ilirska Bistrica - Volovja reber - Sviščaki - grad Snežnik - Cerkniško jezero - Pivška presihajoča jezera.
   CILJI EKSKURZIJE:
  • spoznajo geografske in kulturno-zgodovinske značilnosti pokrajine na posameznih postajah ekskurzije,
  • se orientirajo,
  • s pomočjo preprostih oblik terenskega dela izpolnijo delovne liste,
  • razvijajo pozitivne občutke pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezni do njene naravne in kulturne dediščine,
  • znajo povezati geografsko znanje z znanjem drugih predmetov (interdisciplinarnost),
  • se seznanijo z gospodarsko usmeritvijo Ilirske Bistrice v preteklosti,
  • spoznajo življenje na gradu Snežnik,
  • spoznajo delovanje in značilnosti presihajočih jezer,
  • ogledajo si jezera in se sprehodijo ob njih.
   ČASOVNI OKVIR POTI:
  • 8:00 - odhod izpred šole v Jelšanah,
  • 8:15 - prihod v mesto Ilirska Bistrica, kjer si bomo ogledali staro mestno jedro in Hodnikov mlin,
  • 9:20 - Volovja reber, kjer bomo izvedli orientacijo in debato za ali proti vetrni elektrarni,
  • 10:20 - prihod na Sviščake (malica),
  • 12:00 - 13:00 - voden ogled gradu Snežnik,
  • 14:30 - prihod k Cerkniškemu jezeru,
  • 16:00 - 17:30 - Ekomuzej Pivških presihajočih jezer (malica),
  • 18:20 - prihod v Jelšane.
   STROŠKI:
  • grad Snežnik 2,5 €,
  • maketa Cerkniškega jezera 5 €,
  • muzej Pivška presihajoča jezera 2,4 €.
   POTREBŠČINE:
  • primerna obleka in obutev,
  • malica in pijača,
  • pisalo,
  • trda podlaga,
  • zemljevid Slovenije.
  Avtor ekskurzije: Klemen Šlosar
 • Ilirska Bistrica

  Prvi postanek: mesto Ilirska Bistrica in Hodnikov mlin

  Aktivnosti učencev: Učenci si ogledajo staro mestno jedro Ilirske Bistrice. Poslušajo vodičko v muzeju in rešujejo delovni list.
 • Volovja reber

  Drugi postanek: Volovja reber

  Aktivnosti učencev: Učenci si ogledajo območje, ki je bilo predvideno za postavitev vetrne elektrarne. Sodelujejo v debati ZA in PROTI vetrni elektrarni. Rešijo naloge na delovnem listu. Tu izvedemo tudi orientacijo in meritve vetra.
 • Sviščaki

  Tretji postanek: Sviščaki

  Aktivnosti učencev: Učenci opazujejo okolico in sklepajo o možnostih razvoja turizma. Na učnem listu rešijo naloge. Skicirajo rastlinske višinske pasove na primeru Snežnika.
 • Grad Snežnik

  Četrti postanek: grad Snežnik

  Aktivnosti učencev: Učenci si ogledajo grad. Poslušajo vodičko na gradu in rešujejo delovni list.
 • Cerkniško jezero

  Peti postanek: Cerkniško jezero

  Aktivnosti učencev: Učenci si ogledajo živo maketo delovanja Cerkniškega jezera in multivizijo (posnetek o rastlinskem in živalskem svetu v in ob Cerkniškem jezeru, Cerkniško jezero v različnih letnih časih. Iz avtobusa si ogledajo panoramo Cerkniškega jezera in ob enem izmed požiralnikov še enkrat ponovijo delovanje Cerkniškega jezera. Rešijo naloge na učnem listu.
 • Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

  Šesti postanek: ekomuzej Pivških presihajočih jezer

  Aktivnosti učencev: Učenci spremljajo voden ogled muzeja. Poslušajo vodičko v muzeju in rešujejo delovni list. Sprehodijo se ob jezerih