Topic outline

 • General

  Pot nas bo vodila iz Križ (odhod z avtobusom ob 8:00 izpred šole) mimo Kranja, Ljubljane, Brezovice pri Ljubljani, Vrhnike, in Logatca do izvoza Unec, kjer se nam bo pridružil vodič. Pot bomo nadaljevali mimo Cerknega po loški dolini skozi Stari trg in Lož do gradu Snežnik, kamor bomo prispeli ob 9:00. Tam bo naš prvi postanek (postanek od 9.00 do 10:30 ). Ogledali si bomo muzejske zbirke v prenovljenem gradu iz 13. stoletja. Pot bomo nadaljevali proti Cerkniškemu jezeru, kjer bo naš drugi postanek (od 11:00 do 12:00). Ogledali si bomo živo maketo delovanja Cerkniškega jezera. Sledil bo panoramski ogled Cerkniškega jezera. Nato se bomo odpeljali proti prvemu naravnemu parku v Sloveniji (od leta 1949) Rakovemu Škocjanu. Tam bo naš tretji postanek (postanek od 12:15 do 13:15 ). Ogledali si bomo naravne in kulturne zanimivosti ter geografske značilnosti (razvaline cerkvice Sv. Kanciana, Tkalce jame, Velikega in Malega naravnega mostu in drugih).

  Ob 13:20 se bomo po isti poti vrnili proti domu. Prispeli bomo predvidoma ob 14:30 (OŠ Križe).

  Priporočljiva oprema: malo trdnejša pohodniška obutev in vremenu primerna obleka.

  Vstopnine: maketa Cerkniškega jezera in ogled gradu Snežnik

  Avtor ekskurzije: Martina Hribernik, prof.

 • Rakov Škocjan

  Rakov Škocjan je v gozdovih skrita kraška dolinica. Po njej se pretaka voda med Cerkniškim in Planinskim poljem. Nastala je, ker se je porušil strop podzemskega rova. Iz razvejanih Zelških jam, izpod navpične stene izvira potok Rak, ki steče naprej pod Malim naravnim mostom, po 2 km površinskega toka še pod Velikim naravnim mostom, nato pa po brzicah v divjo udorno sotesko in spet v kraško podzemlje, v Tkalca jamo in proti Planinski jami. Dolina je dobila ime po cerkvici sv. Kancijana (Škocjana), katere ruševine so ob velikem naravnem mostu. Ob velikem deževju, kadar priteče voda iz številnih kraških izvirov in ne more sproti odteči v Tkalca jamo, Rak naraste in poplavi dolino.

  Aktivnosti učencev: učenci si ogledajo potok Rak, Veliki in Mali naravni most, spoznajo in opišejo njun nastanek in ju skicirajo, prehodijo del krožne naravoslovne učne poti in si ogledajo ruševine cerkvice sv. Kancijana.
 • Cerkniško jezero

  Delovanje Cerkniškega jezera
  Cerkniško polje ima samo podzemeljske odtoke, skozi katere pa lahko odteče omejena količina vode. Kadar na polje priteče več vode, kot jo lahko ponikne, potoki prestopijo bregove in nastane jezero. Ob močnem deževju se jezero napolni v nekaj dneh. Voda ostaja v njem povprečno pol leta, v glavnem od pozne jeseni do konca junija. Polno Cerkniško jezero zavzema okrog 26 km2, je nad 10 km dolgo in okoli 5 km široko in s tem največje slovensko nestalno jezero.
  Vzhodni in jugovzhodni del polja sta iz neprepustnih dolomitnih kamnin, zato privrejo vode z Blok in Loškega polja v številnih kraških izvirih. Potoki se stekajo v Stržen, glavno vodno žilo Cerkniškega polja.
  Na zahodnem in severovzhodnem delu polja so vodoprepustni apnenci, zato so tu številni ponori, kjer voda izginja proti Ljubljanski kotlini. Del Stržena ponikne v skupinah ponorov Rešeto, Vodonos in Retje pri naselju Dolenje jezero in teče pod Cerkniščico neposredno v izvire Bistre pri Vrhniki. Preostanek Stržena se združi s Cerkniščico, edinim površinskim pritokom, ter ponikne v jamah in ponorih jamskega zaliva na severozahodnem delu polja. Med jamami je najbolj znan sistem Velike in Male Karlovice, labirint težko dostopnih, blatnih rovov, doslej raziskanih v skupini dolžini nad 8 km. Vode iz Jamskega zaliva napajajo Rak v Rakovem Škocjanu in tečejo čez Planinsko polje do izvirov pri Vrhniki.

  Aktivnosti učencev: učenci si ogledajo živo maketo delovanja Cerkniškega jezera in multivizijo (posnetek o rastlinskem in živalskem svetu v in ob Cerkniškem jezeru, Cerkniško jezero v različnih letnih časih. Iz avtobusa si ogledajo panoramo Cerkniškega jezera in ob enem izmed požiralnikov še enkrat ponovijo delovanje Cerkniškega jezera.
 • Grad Snežnik

  V virih je prvič zapisan že leta 1268. Nastanek današnjega gradu sega v 1461, ko se omenja dvor Senberk. Sprva je bil v posesti oglejskih patriarhov, kasneje pa last številnih drugih rodbin. Grad je trinadstropna stanovanjska stavba z renesančnim obzidjem. Njegova notranjost se ponaša z dobro ohranjeno grajsko opremo in pohištvom, ki je po večini iz 19. stoletja. V 2. pol. 19.stoletja je nastal ob gradu park z oblikovnimi prvinami krajinskega sloga. Zasnovo parka sestavljajo štirivrstni in več dvovrstnih kostanjevih in lipovih drevoredov, med katerimi so jase s skupinami drevja. Tik ob gradu sta umetni jezerci; v bližini pa več izvirov Malega Obrha. Grad, njegov parkovni del in izvir so zavarovani znotraj krajinskega parka grad Snežnik.
  Od poletja 2008 je po triletni obnovi grad spet odprt za javnost.

  Aktivnosti učencev: učenci si ogledajo grad in sproti rešujejo učne liste, ki jih je pripravil Narodni muzej Slovenije (Dobijo jih v gradu.).