Topic outline

 • General

  Ekskurzija nas bo vodila po Ljubljanskem barju.
  Pot bomo pričeli v Ljubljani. Odhod izpred Tabora bo ob 8.15. Nato se bomo peljali do vasi Bevke. Tam bomo predvidoma ob 8.45. Ogledali si bomo naravni rezervat Mali plac (9.00-10.00). Od tam bomo krenili proti Vrhniki (rojstnemu kraju Ivana Cankarja ter izviru reke Ljubljanice). Ob vodi bomo imeli tudi čas za malico (10.15-10.45). Pot nas bo potem vodila do Bistre (okoli 12.30 ogled Tehniškega muzeja) Po ogledu ob 13.30, bomo imeli 45 minut časa za igro, nato pa bomo ob 14.30 krenili proti Borovnici.V Borovnici si bomo ogledali znameniti most (10 minut). Od tam nas po pot vodila skozi Podpeč do Črne vasi (15.15), kjer si bomo ogledali znamenito Plečnikovo cerkev (15.15-16.15). Nato sledi odhod proti Ljubljani. Predviden prihod na Tabor je ob 16.45.

  Cilji ekskurzije: učenci spoznajo naravni rezervat Mali plac, rastline in živali, ki so značilne za Ljubljansko barje, spoznajo rojstni kraj Ivana Cankarja, si ogledajo njegovo rojstno hišo in zvedo nekaj o njem, ogledajo si izvir reke Ljubljanice, zvedo glavne značilnosti reke Ljubljanice, spoznajo TMS, si ogledajo stalne zbirke v muzeju, spoznajo še eno delo arhitekta Jožeta Plečnika-cerkev sv. Mihaela v Črni vasi, ter zvedo nekaj več o njem.

  Avtor ekskurzije: Monika Krošelj
 • Bevke

  Približno ob 8.45 se bomo z avtobusom pripeljali na obrobje vasi Bevke. Naš cilj je, da si v Bevkah ogledamo naravni rezervat Mali plac.
  Mali plac, ki je od leta 1994 zaščiten kot naravni rezervat, predstavlja edini živi ostanek nekdanjega šotno mahovnega Ljubljanskega barja, ki je izginilo zaradi izsuševanja in izkoriščanja šote v preteklih stoletjih. V rezervatu raste več redkih vrst barjanskih rastlin kot so rosika, barjanska vijolica in močvirska kukavica. Poleg različnih redkih vrst ptic in drugih močvirskih vrst živali, ki tu živijo v svojem izvornem okolju, je rezervat tudi eno zadnjih zatočišč skoraj iztrebljene avtohtone močvirske želve.

  Naloga učencev je, da opazujejo naravo okoli sebe, poslušajo petje ptic, z vsemi čutili začutijo okolje.
  Učenci zanimivosti zapišejo in narišejo v zvezek. Zanimivosti tudi fotografirajo.
 • Vrhnika

  Ko bomo prispeli na Vrhniko si bomo najprej vzeli čas za malico.
  Nato si bomo v Močilniku ogledali izvir reke Ljubljanice.

  Izvire reke Ljubljanice lahko delimo na tri večje skupine: Bistra, Močilnik in Retovje. Močilnik je zatrepna dolina, ki se nahaja v južnem obrobju Vrhnike. V Močilniku se stekajo izviri Male Ljubljanice. Napajajo jih izviri Malega in Velikega Močilnika.

  Naloga učencev je, da poslušajo razlago učitelja, si zapišejo in narišejo zanimivosti, jih fotografirajo, predvsem pa, da opazujejo čudovito naravo okoli sebe.

  Po tem ogledu nas bo avtobus odpeljal do centra Vrhnike, kjer si bomo ogledali rojstno hišo pisatelja Ivana Cankarja.

  Naloga učencev je, da prisluhnejo razlagi vodiča, ki jim pripoveduje o življenju in delu Ivana Cankarja ter jih vodi po rojstni hiši.

 • Bistra

  Tehniški muzej Slovenije (kratica TMS) je slovenski muzej, namenjen zbiranju, zaščiti in posredovanju slovenske tehniške dediščine. Sedež muzeja je v kartuzijanskem samostanu Bistra v Bistri pri Vrhniki, kjer so na nekaj več kot 6000 m² razstavnih površin na ogled stalne zbirke s področja kmetijstva, prometa, gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva, tekstila, tiskarstva in elektrotehnike.

  Ogledali si bomo muzej, več poudarka pa dali zbirki s poudarkom na lovu.
  Naloga učencev je, da prisluhnejo vodiču, njegovi razlagi ter ob tem rešijo učni list, ki obravnava živalske vrste predstavljene v lovski zbirki.
 • Borovnica

  Borovniški viadukt je bil eden izmed biserov avstro-ogrske arhitekture 19. stoletja. Povezoval je Dunaj in Trst z železnico. Dolg je bil 561 metrov in se v dvojnih lokih dvigal 38 metrov visoko. Dograjen je bil leta1856. Pred koncem druge svetovne vojne so ga porušili ameriški bombniki. Danes lahko vidimo le še osameli steber, okoli katerega je zrasel novi del Borovnice.

  Naloga učencev je, da si ogledajo osameli steber in ga fotografirajo.
 • Črna vas

  V Črni vasi stoji cerkev sv. Mihaela, ki je delo arhitekta Jožeta Plečnika.
  Zaradi močvirnih tal stoji cerkev na pilotih, do cerkvene ladje v prvem nadstropju vodi dostop v obliki mostu. Značilen je vitek odprt zvonik.

  Naloga učencev je, da si ogledajo cerkev in jo fotografirajo.