Oris poglavij

 • Splošno

  Za opis poti si oglejte priponko Časovni okvir ekskurzije in preostale informacije. Cilji ekskurzije: - Učenci ob maketi spoznajo glavne značilnosti Cerkniškega jezera. - Učenci se seznanijo z življenjem ljudi ob jezeru nekoč in danes. - Učenci na terenu obiščejo samo jezero ter vas Otok, ki je edini stalno naseljen otok v Sloveniji.

  Avtor ekskurzije: Dejvid Tratnik
 • Muzej Jezerski hram v vasi Dolenje jezero

  V omenjenem muzeju je Cerkniško jezero prikazano z modelom - živo maketo, kjer v pomanjšanem merilu vidimo prostorski položaj jezera in njegovo širšo okolico med Slivnico in Javorniki. Ob strokovni razlagi natančno spoznamo delovanje vodnega sistema oziroma nastajanje in presihanje svetovnega fenomena Cerkniškega jezera. Da bi bilo doživetje jezera polnejše in pristnejše je na ogled tudi multimedijska predstavitev v štirih letnih časih z naslovom Jzeru je jzera nej, kjer v sliki, ob spremljavi glasbe in strokovnega komentarja domačina spoznamo podobe jezera ter življenje ob jezeru (vir: http://jezerski-hram.si). Aktivnosti učencev: Učenci si ogledajo živo maketo hidrološkega delovanja Cerkniškega jezera in multivizijo (posnetek o rastlinskem in živalskem svetu v in ob Cerkniškem jezeru).
 • Vas Otok na Cerkniškem jezeru

  Otok pri Cerknici je kot dvoživka. Enkrat je kopno, drugič pravi otok, ki ga z vseh strani obdaja Cerkniško jezero. Vasica je bila nekoč prestolnica pokrajine, ki jo zaznamuje Cerkniško jezero. Nastala je pred letom 1468, dolgo, do leta 1907, pa so vaščani potovali v osem kilometrov oddaljeno Cerknico le s čolnom. Leta 1866 je vas štela 126 duš, danes jih tam živi manj kot 30 (http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/otok-z-veliko-zacetnico). Aktivnosti učencev: Učenci si iz lojtrnika ogledajo panoramo Cerkniškega jezera. Učenci rešujejo delovni list.
 • Požiralniki Rešeto

  Cerkniško jezero v sušnih obdobjih popolnoma presahne, pri tem pa vodni tokovi ubirajo različne poti. Del voda ponikne v jame Velika Karlovica, mala Karlovica in Svinjska jama na severozahodnem obrobju Cerkniškega polja ter ponovno izvira kot Rak v Rakovem Škocjanu. Preostala voda ponikne v požiralnikih Rešeto sredi Cerkniškega jezera in ubere povsem drugačno podzemno pot naravnost proti izvirom na obrobju Ljubljanskega barja. Območje požiralnikov Rešeto je od preostalega Cerkniškega jezera ločeno z umetnim nasipom, ki je pri visokem spomladanskem vodostaju vidno pod vodo (http://pas.s56g.net/pdf/017_Reseto.pdf). Aktivnosti učencev: Učenci fotografirajo požiralnike, in ob enem izmed njih skupaj z učiteljem geografije ponovijo hidrološko delovanje Cerkniškega jezera.