Topic outline

 • General

  Dolenjska - dežela mehko zaobljenih gričkov in prešernih ljudi.
  Dolenjsko označuje kraška pokrajina, obsežni gozdovi, številni gradovi in samostani ter veliki Slovenci.Ime ji je dala doljna lega v nekdanji deželi Kranjski. Sega od Ljubljanske kotline do Kolpe, na zahodu jo omejujejo visoke planote - Krim, Bloke, na severu pa postopoma prehaja v Posavje.
  Življenje na Dolenjskem se je osredotočilo v večjih kraških poljih, gospodarstvo in prebivalstvo pa zgostilo v Novomeški kotlini.
  Največje in glavno dolenjsko mesto je Novo mesto, najbolj dolenjska reka pa je Krka. Izvira na zahodu Suhe krajine blizu zaselka Gradiček, nato teče po ozki dolini med vinorodnimi griči, leno in v številnih vijugah prečka Krško kotlino ter se pri Brežicah izliva v Savo. Nekoč so ob njej postavili številne mline, žage in gradove.
  Največji pritok Krke je Temenica, ki dvakrat ponikne, preden se izlije v Krko. Druga večja dolenjska reka je nekraška Mirna, ki se pri Boštanju izlije v Savo.
  Za Dolenjsko, ki sodi v dinarsko kraške pokrajine in jo sestavljajo mezozojski apnenci in dolomiti, je značilno kraško površje z značilnimi površinskimi in podzemeljskimi kraškimi pojavi.
  Najpomembnejše gospodarsko središče je Novo mesto.

  Literatura in viri:

  • M. Dražumerič, at.all: Dolenjska in Bela krajina A-Ž, priročnik za popotnika in poslovnega človeka, Pomurska založba, 1995.
  • Slovenija - pokrajine in ljudje, ZMK, 1998.
  • www.kam.si/dolenjska

  Avtor ekskurzije: Stanislava Ferjanc
 • Otočec

  Grad Otočec stoji sredi Krke. Grad je nekoč stal ob desnem bregu Krke, nato so ob njem skopali kanal. Od takrat grad stoji na otoku. Grad je bil zgrajen v 12. stoletju. Večkrat je menjal lastnike. V času turških vpadov so grad utrdili z obzidjem in s štirimi stolpi.Ob gradu je zelo lep park.

  Vir: Slovenija turistični vodnik, ZMK, Ljubljana 1997.
 • Muljava

  Je gručasto naselje, ki leži v nizkem prevalu v zakraseli pokrajini - številne vrtače in požiralnik Španive rupe. S kmetijstvom se ukvarja malo ljudi, večina so zaposleni v Ivančni Gorici in Grosupljem.

  Vir: Slovenija - pokrajine in ljudje, ZMK, 1998.

 • Izvir Krke

  Krka je edinstvena slovenska reka, ki slovi po lehnjakovih pragovih in slapovih. Izvira v zahodnem delu Suhe krajine blizu Gradička in se izliva v Savo pri Čatežu.

 • Dolnje Retje

  Dolnje Retje je naselje ob cesti in železniški progi Ljubljana - Kočevje in je rojstni kraj pripovednika Frana Levstika (1831 - 1887). Pred nekdanjo rojstno hišo stoji spominska plošča. Sredi naselja stoji starodavna lipa pod katero je Močilar pripovedoval zgodbo o Martinu Krpanu in Ilijev kozolec iz 18. stoletja, kjer je Levstik pisal to povest.

  Naloga:
  • Nariši - skiciraj Ilijev kozolec.
  • Opiši čemu je služil kozolec nekoč in čemu danes.
  • Opazuj pokrajino in navedi razloge za opuščanje kmetijstva.

 • Rašica

  Rašica se je razvila v dolini potoka Rašica ob stari prometni poti ob Krki proti Blokam ter med Ljubljano in Kočevjem.Tu je rojstni kraj slovenskega protestantskega pisatelja Primoža Trubarja.

  Naloga:

  • Popiši oziroma naštej objekte v spominskem muzeju.
  • V informacijski pisarni poišči najbolj zanimiv turistični spominek, nariši ga in ovrednoti njegovo turistično sporočilnost.
  • Pojasni, zakaj spominski muzej stoji ravno ob potoku Rašici in ne proč od njega?

 • Turjak

  Turjak je strnjeno naselje ob pomembni cesti Ljubljana - Kočevje. Grad stoji nad Želimeljsko dolino. V neposredni bliži je sredi gozda tudi grobnica turjaških grofov in kapelica z obzidjem.