Topic outline

 • General

  To je ekskurzija po južnem delu Bele krajine. Celotna pot poteka po krajinskem parku Kolpa. Pot nas bo vodila v Vinico, rojstno vas Otona Župančiča. Vinica je znana tudi zaradi prve republike na ozemlju današnje Slovenije - Viniške republike. Romarska cerkev Marije, žalostne matere božje stoji na Žežlju, hribu nad Vinico. Od tam se razprostira lep razgled proti Hrvaški. Preloka, Žuniči in Miliči so stare uskoške vasi z bogato tradicijo ohranjanja kulturnega izročila. V Miličih stoji pravoslavna cerkev, ki kaže na posebnosti tega dela Bele krajine.
  Ekskurzija vsebuje veliko medpredmetnega povezovanja, poleg geografskih tem je tu veliko zgodovine in državljanske in domovinske vzgoje ter etike. Oton Župančič pa je povezan s slovenščino.
  Ekskurzija je enodnevna. Za obisk vseh točk je potrebno 3 do 4 ure časa. Priporočam obisk v zgodnji jeseni, ko so pridejo do izraza barve belokranjskih steljnikov.
  Še priporočilo - za natančno vremensko napoved upoštevajte hrvaške vremenarje.

  Avtor ekskurzije: Matej Matkovič
  • Vinica

   Vinica je vas s približno 120 prebivalci. Bližnja vas Damelj je najjužnejša Slovenska vas. Vas ima bogato zgodovino še iz časa železne dobe. V času Turških vpadov je bila pomembna za obrambo Kranjske. V novejši zgodovini pa je bila tu ustanovljena prva republika na območju današnje Slovenije - Viniška republika, ki pa je trajala le 5 dni. Spomenik republike je na vaškem trgu.
   Danes bogato tradicijo ohranja lokalna folklorna skupina, učenci 9. razreda Viniške osnovne šole pa na Jurjevo prikažejo običaj Jurjevanje.

   Naloga 1: Kdaj je Jurjevanje? Kakšen je namen tega običaja?
  • Rojstna hiša Otona Župančiča

   Oton Župančič je eden največjih slovenskih pesnikov. Rodil se je v tej hiši, vendar je njegova družina tu preživela le malo časa. Danes je v hiši stalna razstava posvečena Otonu Župančiču. Zbirka je del Belokranjskega muzeja. Ogled je voden in je možen ob predhodnem naročilu.

   Naloga 2: Iz razstavljenih del si izpiši 3 Župančičeva dela.
  • Viniški grad

   Viniški grad stoji nad reko Kolpo. Zgrajen je bil za potrebe Vojne krajine, v času Turških vpadov. Z izgradnjo utrdbe v Karlovcu grad izgubi na pomenu. Poleg stavbe, kjer je lepo viden relief Viniškega grba, je zanimiva še stara lipa v bližini. Grad je v privatni lasti, zato ogled notranjosti ni možen.

   Naloga 3: Nariši Viniški grb.
  • Žeželj

   Žeželj je hrib z nadmorsko višini 334m. Ob cesti na Žeželj je urejena naravoslovna učna pot. Na vrhu hriba je lovska koča od koder si je maršal Tito ogledal vojaške vaje leta 1971. Lahko pa na Žeželj pridemo peš po križevem potu, ki nas pripelje do romarske cerkeve Želostne matere božje. Na vrhu hriba se nam odpre lep razgled na Hrvaško.

   Naloga 4: Pri lovski koči na Žežlju se s pomočjo kompasa in zemljevida orientiraj.
  • Preloka

   Preloka je vas z bogato tradicijo. Znana je predvsem po tem, da se prebivalci te vasi trudijo ohraniti stare običaje. Že Božidar Jakac je tu snemal etnološki film o Beli krajini, pred kratkim pa so krajani posneli še dokumentarna filma Steljarija na Preloki in Apnenica na Preloki. Vas je znana tudi po tamburaški skupini, ki vsako leto priredi Valček na Kolpi.

   Naloga 5: Iz pogovora z domačini ugotovi, kateri znani slovenski igralec se je rodil na Preloki.
  • Žuniči - Šokčev dvor

   Šokčev dvor predstavlja značilen kmečki dom in je eden izmed zavarovanih kulturnih spomenikov v Krajinskem parku Kolpa. Stavba ima pravilen kvadraten tloris, sestavljajo pa jo stanovanjska hiša, klet, skedenj, lopa in dvorišče. V takšnem zaprtem tipu domačije ima osrednji prostor hiša, celoto pa obdaja delno zidana stena.
   Šokčev dvor je informacijska točka za Krajinski park Kolpa.

   Naloga 6: Opiši značilnosti takšne gradnje.
  • Miliči - Cerkev sv. Petra in Pavla

   Vas Miliči je ena izmed štirih uskoških vasi v Beli krajini (ostale so Paunoviči, Bojanci in Marindol). Srbsko in črnogorsko prebivalstvo (še danes so se ohranili priimki Vukčević, Vrlinić, Kordić, Radojčić) se je tu naselilo v 18. stol. in je še do danes ohranilo precej običajev in tudi pravoslavno veroizpoved. Na hribu nad vasjo stoji pravoslavna cerkev sv. Petra in Pavla je iz 2. polovice 19. stol., v bližini pa je tudi pokopališče, kjer lahko vidimo nagrobnike z napisi v cirilici.

   Naloga 7: Kdo so Uskoki?