Topic outline

 • General

  Odhod za učence dveh osmih razredov izpred šole bo ob 8.uri. Iz Trzina do Rakovega Škocjana imamo uro in pol vpožnje. Po ogledu Velikega in Malega naravnega mostu se bomo odpravili do Cerknice. Tam si bomo ogledali stari del mesta. Naša naslednja postaja je Dolenje Jezero v neposredni bližini. V Muzeju Jezerski hram si bomo ogledali maketo Cerkniškega jezera. Tu smo uro in pol. Učenci bodo pomalicali. Potem se opravimo do Kozarišča, kjer si bomo ogledali obnovljen grad Snežnik. Zadnja postaja na naši poti je Bloška Polica, kjer se bod učenci podali v kraško podzemlje in si ogledali suhi del Križne jame ter se za krajši čas popeljali po prvem jezeru. Po prihodu iz jame se okrepčajo z malico. Temu sledi povratek domov.

  Časovnica: 

  • ob 8. uri odhod izpred OŠ TRZIN
  •  ob 9. 15 uri prihod v RAKOV ŠKOCJAN (ogled Velikega in Malega mostu)
  • ob 10.00 uri odhod proti CERKNICI
  • ob 10. 30 uri prihod v CERKNICO ( ogled mesta)
  • ob 11. 00 prihod v DOLENJE JEZERO (ogled makete Cerkniškega jezera in ogled filma o življenju vaščanov v preteklosti
  • Malica: od 11. 15 do 11. 30
  • ob 12. 30 - odhod proti KOZARIŠČU
  • ob 13. 00 - prihod do gradu SNEŽNIK
  • ob 14. 00 - odhod proti BLOŠKI POLICI
  • od 14. 30 - 15. 30 ogled KRIŽNE JAME
  • Malica: 15. 30 - 15. 45
  • ob 16. 00 odhod proti TRZINU
  • prihod predvidoma od 17. 30 do 17. 45.

  Pripomočki za učence: mapa s praznimi listi, kemični in navadni svinčnik, radirka, barvice, ročni zemljevid Slovenije.

  Učenci osmih razredov naj bodo primerno (športno) obuti in oblečeni. S seboj naj imajo toplo jakno in rezervne nogavice. Vstopnine znašajo 11, 50 evrov in bodo skupaj s obračunane po položnici. S seboj bomo vzeli dve šolski malici.

  Avtor ekskurzije: Tatjana Tonin
 • Rakov Škocjan

  Pot nas pelje mimo cerkve Sv. Kancijana. V gozdovih skrita kraška dolinica, Rakov Škocjan, je krajinski park. Po njej se pretaka voda med Cerkniškim in Planinskim poljem. Ogledamo si Veliki in Mali naravni most.

  Učenci skicirajo mostova in navedejo vzrok za njun nastanek. Povejo, kje se pojavi Rak in kam izgine.

 • Cerknica

  Kratek zgodovinski oris. Staro jedro naselja je le deloma ohranjeno, nahaja se na vrhu nizke vzpetine Tabor. V času turških vpadov, proti koncu 15. stoletja, je bila požgana tudi tukajšnja cerkev, ki so jo kasneje obnovili, obdali s taborskim obzidjem in postavili pet obrambnih stolpov. Danes sta ohranjena le dva.

  Prebivalci Cerknice so se ukvarjali zlasti s trgovino in obrtjo. Iz Primorja so tovorili sol, nazaj pa les. Omenimo še vsakoletni tradicionalni pustni karneval v Cerknici.

  Učenci s pomočjo karte ugotovijo lego in nadmorsko višino Cerknice. Izpolnijo učni list. 

 • Dolenje Jezero

  Ob zanimivi razlagi g. Venčeslava Kebeta učenci spoznajo delovanje Cerkniškega jezera (Jezero je in jezero ni.") Seznanijo se z značilnimi rastlinami in živalmi na tem območju. Sproti izpolnjujejo učni list. Nato ogledajo posnetke Cerkniškega jezera v vseh letnih časih. Seznanijo se z življenjem in delom ljudi.

  Ogled Muzeja Jezerski hram.

 • Kozarišče

  Učenci si bodo vodeno ogledali notranjost in zunanjost gradu Snežnik.

  Ogled gradu bo trajal 45 minut. Čas za malico bo 15 minut po končanem ogledu.

  Izpolnijo priloženi delovni list.

 • Bloška Polica

  Sledi ogled Križne jame, ki traja približno uro in pol. Pred odhodom v Križno jamo si si učenci nadenejo rezervne nogavice, obujejo škornje in vzamejo čelade.  Vsak drugi učenec ima baterijo, da sveti pred seboj. V vsaki skupini je okoli osemnajst učencev. Poudarek je na tišini, da bi morda v jami videli kakega netopirja. Največje doživetje predstavlja desetminutna vožnja s čolnom po prvem jezeru. Po prihodu iz jame učenci obkrožijo pravilne odgovore v priloženi tabeli, ki je na delovnem listu in opredeljuje glavne značilnosti in posebnosti Križne jame.