Oris poglavij

 • Splošno

  Ekskurzija je namenjena utrjevanju snovi iz geografije,zgodovine in slovenskega jezika. Učenci spoznajo geografske regije Slovenije, območja nastankov prvih zapisov v slovenskem jeziku,nastanku slovenskega knjižnega jezika in avtorja prvega slovenskega romana.

  Ob 7. uri bomo krenili na pot. Odpeljal se bomo proti Mariboru. Učenci bodo na karti sproti označevali pot in na zemljevidu obkrožili Pohorje, reko Dravo in Dravsko polje.
  Sproti bodo zapisovali reliefne značilnosti površja,jih uvrstili v regijo in poimenovali posamezne pokrajinske značilnosti.

  Avtor ekskurzije: Helena Savernik
 • Stična- ogled samostana

  Ogledali si bomo samostan in Verski muzej. Učenci bodo ob vodenem ogledu reševali delovne liste.Pred ogledom bodo fotografirali samostan.Ogledali si bomo glavne znamenitosti in poiskali Skriptorij. Ugotovili bomo čemu je služil.
  Kaj so vsebovali STIŠKI ROKOPISI ?
 • Muljava- ogled rojstne hiše Josipa Jurčiča

  Ogledali si bomo rojstno hišo in ugotavljali posebnosti življenja v času Josipa Jurčiča.
  Učenci 9.razreda bodo prebrali odlomek Krjavljeve pripovedi o tem kako je presekal hudiča.Učenci slikajo domačijo in poiščejo podatke o Josipu Jurčiču in njegovih delih.
 • Rašica - Trubarjeva domačija

  Ogledali si bomo domačijo Primoža Trubarja in se seznanili z življenjem in delom avtorja prve slovenske knjige.Učenci poiščejo podatke o njegovih delih.Ugotovijo s katerimi dejavnostmi so se ukvarjali na njegovi domačiji. Slikajo njegov kip in v delovni list vrišejo njegovo domačijo.
 • Jarenina - zaključek ekskurzije

  V Jarenino se bomo vrnili pozno popoldan.Učenci doma dopolnijo delovne liste. S pomočjo zemljevida izračunajo koliko kilometrov smo prepotovali. Na karti s posebno barvico označijo pot .