Topic outline

 • General

  Spoštovani!
  Kakor smo se dogovorili bomo šli 17. maja 2013 na enodnevno ekskurzijo. Prosim vas, da na omenjeni datum pridete ob 5.00 pred OŠ Turnišče. Izpred šole nas bo ob 5. 15 odpeljal avtobus AP Murska Sobota. Nato nas bo pot vodila po AC do glavnega mesta Slovenije, Ljubljano. Po potrebi se bomo za 15 minut ustavili na Tepanjah, kjer bomo lahko opravili najnujnejše stvari. Ob 7.30 je predviden prihod v Ljubljano. Tam smo dogovorjeni za voden ogled starega Emonskega dela Ljubljane. Nato se bomo prehodili mimo Parlamenta do Filharmonije in Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Ker je načrtovana ekskurzija tudi geografsko zelo oddaljena, se bomo ob 10.10 odpravili na našo pot naprej. Znova bomo zavili na avtocesto Ljubljana - Novo mesto. Po prihodu v Novo mesto se bomo zapeljali skozi mestno jedro in si v obliki panoramskega pogleda ogledali tovarni Krka in Revoz. Nato bomo zapustili Dolenjsko pokrajino in pa nadaljevali pot preko Gorjancev  V Belo krajino. Predviden prihod v mesto Metlika je ob 12.00. Obiskali bomo Belokranjski muzej (60 min). Vstopnina za muzej je 3 €. Po končanem muzejskem delu, bomo pot nadaljevali skozi Črnomelj do Krajinskega parka Lahinja. V znani gostilni s tradicionalno  belokranjsko kulinariko bomo najprej opravili kosilo. Sledilo bo  (od 15.10 do 16. 35) organizirano vodenje po Krajinskem parku Lahinja, kjer si bomo ogledali naravne znamenitosti in primerke endemitov. V parku se bomo tako zadržali slabi dve šolski uri. Vstopnina je 3 €. Ob 17.00 nadaljujemo s potjo do rojstnega kraja pesnika Otona Župančiča v Vinici. Za voden ogled rojstne hiše potrebujemo 2 €. Ob 18.20 bo sledil povratek iz Bele krajine proti SV delu Slovenije. Po potrebi udeležencev bomo opravili kakšne manjše postanke, in večjega vmesnega v Krškem ali pa v Celju. Prihod domov oz. natančneje na mesto od koder smo odšli na pot je ob  23.00.

  Vstopno mesto naše ekskurzije se začne v Turnišču. Pot nas vodi do Ljubljane - glavnega mesta Slovenije, sledi do predstolnice Doloenjske - Novo mesto, čez Gorjance v Belokrajino - Metliko, Krajinski park Lahinjo in rojstni kraj pesnika Otona Župančiča. (Turnišče, Ljubljana, Novo mesto, Metlika, Črnomelj, KP LAhinja, Vinica, Turnišče)

  Avtor ekskurzije: Ivanka A. Lebar
 • Ljubljana

  Ljubljana: Ogled starega mestnega jedra - Emonskega dela, Parlamenta, Filharmonije ter Prirodoslovnega muzeja. V tem strokovnem vodenju nas bo gospa popeljala skozi zgodovinski del do danes. Sprejela in vodila nas bo ga. Maja Kraus, zaposlena na CŠOD. Za 1. ogled ni nobene vstopnine.
 • Novo mesto

  Prestolnico Dolenjske - Novo mesto si bomo ogledali v obliki panoramskega pogleda.  Geografsko lego, pogled v zgodovino nastanka in kulturne znamenitosti pa bomo predstavili med vožnjo po mestu. Za več informacij lahko že sedaj izveš s klikom na povezavo.

  Novo mesto je pomembno gospodarsko mesto. Najuspešnejša sta Revoz in Krka.

 • Metlika

  Po vožnji čez Gorjance se bomo pripeljali v obmejno belokranjsko mesto Metliko, ki se nahaja ob reki Kolpi.Sledil bo  eno urni ogled  Belokranjskega  muzeja v Metliki.

  Metlika in z njo ostala Bela krajina ima namreč bogato zgodovinsko dediščino prikazano v Belokranjskem muzeju.

  V mestu se nahaja tudi hotel Bela krajina.

  Po odhodu iz Metlike si bomo napolnili prazne želodčke v znani gostilni Štajdohar, na Kvasici.

 • Krajinski park Lahinja

  Biotska pestrost je značilna tudi zaBelo krajino. Ena izmed takih lokacij je tudi Krajinski park Lahinja.
 • Vinica rojstna hiša pesnika Otona Župančiča

  Obmejna vas s Hrvaško Vinica je rojstni kraj pesnika Otona Župančiča.

  V Vinici si bomo ogledali rojstno hišo. Vstopnina ogleda je 2 €.

 • Črnomelj

  Črnomelj je največje mesto v Beli krajini. Leži na pomolu med rekama Lahinjo in Dobličico.

  Črnomelj je prvič omenjen v pisnih virih leta 1228 in tedaj je tudi stopil v zgodovino. Naselje je bilo skrito za gradom, rodovno hišo gospodov Črnomaljskih (von Tschernembl) in se hitro razvijalo v trgovsko in upravno središče dežele. Že pred letom 1277 je Črnomelj dobil trške pravice, v njem pa so deželni gospodje izstavili več listin. Prvi znani župan Črnomlja je leta 1390 omenjeni Ožbolt (Oswald richter).