Topic outline

  • Zgodovinske ekskurzije so prenesene s portala "Ekskurzije", ki je nastal leta ... v sodelovanju ... Predelane so v "Karte z zgodbami" (storymaps). Po obliki se razlikujejo od ostalih ekskurzij na tem spletišču. Dodajanje novih zgodovinskih ekskurzij v tej obliki ni omogočeno, niti predvideno. Predlagamo, da učitelji nove zgodovinske ekskurzije vnesejo med ostale ekskurzije

    Napotki za dodajanje novih ekskurzij.  • Koliščarji

  • Emona

  • Srednjeveška Ljubljana

  • Okupacija Ljubljane