Topic outline

 • OGLED LUKE KOPER, TONINE HIŠE IN CERKVICE V HRASTOVLJAH

  Uvodni opis: Ekskurzija je namenjena učencem 6. razreda in je izvedena v okviru tehniškega dneva. Ekskurzija je zelo medpredmetno zasnovana, še posebej se povezuje z geografijo, zgodovino, likovno vzgojo, tehniko in tehnologijo, tudi z naravoslovjem.

  Itinerarij poti: Na pot bomo krenili izpred OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica ob 8. uri. 

  Pot nas bo popeljala po Podgrajskemu podolju, ki je lep primer kontaktnega krasa, kjer se stikajo flišne kamnine in apnenci. Na desni strani bomo spremljali flišnate Brkine, na levi strani pa apnenčasto Čičarijo. Pri Črnem Kalu bomo prečkali kraški rob, kjer se pokrajina prevesi v flišno Istro.

  Ob 9. uri bomo predvidoma prispeli na parkirišče pred Naravnim rezervatom Škocjanski zatok. Tukaj bomo pomalicali in poskrbeli za sanitarije, saj v območju Luke Koper to ni mogoče. Na območju pristanišča zaradi strogih varnostnih pravil ne smemo zapuščati avtobusa. 

  Ob 9.30 nas bo na vhodu v Luko Koper pričakal njihov vodič, ki se nam bo pridružil na avtobusu in skupaj se bomo zapeljali po terminalih. Ogled bo trajal 1 uro (vstopnina).

  Naša pot se bo nadaljevala proti naselju Sveti Peter, kjer si bomo ogledali Tonino hišo, ki je lep primer avtentične istrske kamnite hiše. V prvem nadstropju bomo videli etnološko zbirko, ki prikazuje kako so nekoč živeli istrski kmetje, v pritličju pa oljarno. Voden ogled bo potekal med 11.30 in 12.30 (vstopnina). Pred ogledom si bomo vzeli še nekaj minut za malico.

  Na poti domov se bomo predvidoma ob 13.30  ustavili še v Hrastovljah, kjer se bomo povzpeli do cerkve Sv. Trojice in občudovali znamenito fresko Mrtvaški ples. Ogled cerkvice bo trajal približno pol ure (vstopnina).

  V Ilirsko Bistrico se bomo vrnili predvidoma ob 15. uri.

  Cilji ekskurzije

  Učenci:

  • se orientirajo na zemljevidu in gibljejo v pokrajini,
  • opišejo naravne in družbene razmere domačega kraja in opazijo ter prepoznajo krajevne značilnosti,
  • spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine,
  • razvijajo pozitivne občutke pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezni do njene naravne in kulturne dediščine,
  • znajo povezati geografsko znanje z znanjem drugih predmetov (interdisciplinarnost),
  • se seznanijo z gospodarsko usmeritvijo Obsredozemskih pokrajin v preteklosti,
  • opišejo temeljne geografske značilnosti (podnebje, kamnine, prst, vodovje, površje, kmetijstvo, industrija, promet, prebivalstvo, okoljska vprašanja in druge geografske prvine),
  • spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače in svetovne kulturne dediščine,
  • poznajo posebnosti likovnih tehnik izražanja v prostoru (postopki, orodja in materiali),
  • imajo pozitivna stališča do tehnične kulture in kulturne tradicije v svojem okolju in okolju drugih; tehnično kulturo razumejo kot del splošne kulture, ki zagotavlja ljudstvu zgodovinski razvoj in obstanek,
  • poznajo povezanost tehnologij s svojim okoljem, okoljem staršev in razumejo njihov vpliv na posameznikov in družbeni razvoj.

  Avtorica ekskurzije: Benjamina Frank


 • Naravni rezervat Škocjanski zatok

  Škocjanski zatok je naravni rezervat, ki se nahaja v neposredni bližini Kopra in predstavlja preostanek morja, ki je nekoč obdajalo mesto. Je največje polslano močvirje v Sloveniji, velikega ekološkega pomena ter izjemnih botaničnih, zooloških in krajinskih vrednot. Naravni rezervat si bomo pogledali ob kakšni drugi priložnosti.
  Danes bomo urejeno parkirišče pred centrom, kjer so postavljene klopi in sanitarije, izkoristili za malico in odhod na stranišče.

  Parkirišče pred vhodom v Naravni rezervat Škocjanski zatok
  Vir: https://www.gozdnispecialisti.si/o-nas/
 • Luka Koper

  Luka Koper je edino slovensko mednarodno tovorno pristanišče. Ob 9.30 nas bo pred vhodom v pristanišče počakal vodič, ki se nam bo pridružil na avtobusu in nas usmerjal med različnimi terminali. Moramo biti točni! Avtobusa ne smemo zapuščati, saj v Luki Koper veljajo strogi varnostni ukrepi. Ogledali si bomo terminal za sadje, za tekoči in razsuti tovor, za živino, avtomobile in ostale. Vodenje nam bo vodič popestril z zanimivimi statističnimi podatki.

  Pogled na Luko KoperVir: https://www.luka-kp.si/

   Oglejte si posnetek - Zaposlitev v Luki Koper

 • Tonina hiša

  Tonina hiša je značilna kmečka podeželska hiša severozahodnega dela Istre iz 19. stoletja ali prej. Hiša je dobila ime po Antoniji Gorela (1873–1967), ki je bila zadnja lastnica hiše in je v njej živela do leta 1961.  Nahaja se v vasi Sveti Peter. V prvem nadstropju kamnite stavbe so bili bivalni prostori, pritličje pa je bilo namenjeno pridobivanju olja. Oboje si bomo ogledali ter rešili priložen delovni list.

  Tonina hiša
  Vir: https://pomorskimuzej.si/sl/zabavni-koticek/tonina-hisa
 • Hrastovlje

  V Hrastovljah se nahaja znamenita cerkev Sv. Trojice, ki je skrita za taborskim obzidjem iz konca 16. stoletja. V cerkvi si bomo ogledali znamenite freske, ki so delo Janeza iz Kastva, leta 1951 pa jih je odkril Jože Pohlen. Poslikave prikazujejo stvarjenje sveta, izgon Adama in Eve iz raja, prizora iz Kristusovega trpljenja, delo kmečkih ljudi v različnih letnih časih in znameniti Mrtvaški ples

  Cerkev Sv. TrojiceVir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_sv._Trojice,_Hrastovlje

  FreskeVir: https://www.istria-culture.com/si/cerkev-sv-trojice-v-hrastovlju-i13

 • Po ekskurziji

  Zanima nas, koliko smo se novega naučili. Naslednjo šolsko uro pri uri geografije rešimo kviz - Kahoot. Najboljša ekipa bo nagrajena!
  https://create.kahoot.it/details/497f2c20-2214-406a-a653-e06bf38415cf