Topic outline

 • Splošno

  Na ekskurziji si bomo s svojim postankom poklonili prvemu poklicnemu pisatelju Ivanu Cankarju, kjer bomo spoznali njegovo skromno bivanje ter se skupaj z njegovimi deli sprehodili po delu poti, ki jo je sam pogostkrat prehodil. Na Vrhniki si bomo (poleg panoramskega ogleda Vrhnike) pogledali še Mali in Veliki Močilnik, kjer bomo spoznali posledice stika propustnih in nepropustnih kamnin, videli kraški tip izvira ponikalnice ter ugotavljali možnosti izkoriščanja vodnih virov. V Lipici bomo prisluhnili zgodbi najstarejše pasme konj v Evropi, spoznali to vrsto pasme, se sprehodili po posestvu ter v interaktivnem muzej podrobneje spoznali zgodovino in razvoj lipicanca. V parku Škocjanske jame bomo ugotovili, kakšne so posledice delovanja reke Reke, spoznali procese nastajanja kraških pojavih, spoznavali jamski biotop in uživali v atraktivnih razgledih ter panorami.

  Potek ekskurzije:

  • zbor pred šolo v Ljubljani ob 7.10 in odhod avtobusa 7.20
  • Vrhnika: ogled Cankarjeve domačije in sv. Trojice 7.45 (vstopnina 1,5€)
  • Vrhnika: postanek v Močilniku 8.45
  • malica v Lipici 9.45
  • Kobilarna Lipica: voden ogled Lipice in interaktivnega muzeja Lipiku 10.30 (6€)
  • Park Škocjanske jame 13.00 (7,5€)
  • Predviden prihod nazaj 16.00

  Učenci bodo na posameznih postankih po ogledih in razlagi reševali naloge s pomočjo mobilnih telefonov, spletnih aplikacij in učnih listov.

  Avtor ekskurzije: Aleš Bobek
 • Vrhnika - Cankarjeva domačija

  Na klancu 1 stoji Cankarjeva spominska hiša, pomemben kulturni spomenik mestnega središča Vrhnike. Nahaja se na mestu, kjer je nekoč stala lesena, s slamo krita koča, v kateri se je rodil Ivan Cankar (1876-1918), največji slovenski pisatelj in dramatik. Koča je leta 1879 pogorela, zaradi česar so morali Cankarjevi gostovati po opuščenih hlevih in hišah drugod po Vrhniki. Stavbo so novi lastniki leta 1880 prezidali in ji dali podobo, kakršno nosi še danes. Notranjost je razdeljena v bivalni prostor, izbo in črno kuhinjo.

  Pod vodstvom vodiča je v spominski hiši na ogled zbirka predmetov, ki prikazuje bivanjske razmere revnejše družine ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja. Na policah in vitrinah so razstavljeni Cankarjevi prvotiski, fotografije pisatelja, njegovih sorodnikov, prijateljev in dobrotnikov iz ljubljanskega in dunajskegaobdobja ter njegovi avtoportreti in risbe.

  Vir: https://www.visitvrhnika.si/si/kaj-poceti/vrhnika-cankarjevo-mesto/cankarjeva-spominska-hisa


  Učenci:

  • aktivno poslušajo razlago vodiča med ogledom spominske hiše, ogledom sv. Trojice ter sodnijskega trga,
  • na vsakem postanku naredijo vpis v aplikacijo GeoFrom Lokalne zanimivosti in znamenitosti, kjer opišejo znamenitost in naredijo fotografijo,
  • rešijo spletne naloge. • Vrhnika - Močilnik

  V Močilniku, izraziti zatrepni dolini, se v Malo Ljubljanico stekajo izviri Velikega in Malega Močilnika. Pod visokimi prepadnimi stenami (40 m), imenovanimi tudi Hudičeve skale, vre na dan Veliki Močilnik. Po legendi naj bi se tu končala plovba grških junakov - Jazona in Argonavtov po Ljubljanici. Na tem mestu so ladjo razstavili in jo na ramenih prenesli proti Jadranskemu morju.

  Vir: https://www.visitvrhnika.si/si/kaj-poceti/kaj-si-ogledati-v-1-2-3-urah/ideje-za-1-urico/mocilnik

  Učenci:

  • aktivno poslušajo učiteljevo razlago,
  • vpišejo postanek na mobilno aplikacijo,
  • rešijo spletne naloge.
 • Kobilarna Lipica

  Izjemnost Kobilarne Lipica na področju kulturno zgodovinske in naravne dediščine temelji na naslednjih dejstvih:

  • je izvorna kobilarna ene najstarejših kulturnih pasem konj – lipicanca,
  • je najstarejša evropska kobilarna, ki kontinuirano zreja isto pasmo konj,
  • njeno območje je edina mikrolokacija, ki zagotavlja optimalne pogoje za vrhunsko rejo lipicanca,
  • predstavlja edinstven ambient, katerega posamezni sklopi – prostorska ureditev, stavbno jedro in kulturna krajina, so se izoblikovali izključno v funkciji temeljne, izvorne dejavnosti – zreje lipicancev,
  • ima izjemen razvojni potencial v smislu zagotavljanja vrhunske reje lipicanca v svetovnem merilu,
  • njen razvoj je izjemnega pomena za ugled Slovenije v mednarodnem merilu,
  • varovane vrednote kulturne krajine in stavbne dediščine Kobilarne Lipica so v trajni in izključni funkciji izvorne dejavnosti kobilarne – konjereje in konjeništva.
  Učenci:

  • aktivno poslušanje in opazovanje med vodenim ogledom kobilarne in interaktivnega muzeja Lipikum,
  • naredijo vpis lokacije v mobilni aplikaciji,
  • rešijo učni list (fizično ali s pomočjo pametnih naprav).
 • Park Škocjanske jame

  Med vsemi kraškimi jamami na svetu, ki predstavljajo dragoceno naravno dediščino, so Škocjanske jame nekaj posebnega. Ne le največji podzemski kanjon na svetu, ki osupne vsakega obiskovalca, razlogov za izjemno prepoznavnost je v Regijskem parku Škocjanske jame bistveno več. Tu lahko obiskovalci spoznavajo značilno in v svetovnem merilu neponovljivo kraško pokrajino, kjer je na enem mestu največ strnjenih naravnih vrednot oz. naravne dediščine v obliki kraških ali drugih pojavov in zanimivosti. Posebno vrednost daje parku tudi edinstvena in zelo pestra zastopanost rastlinstva in živalstva na razmeroma majhnem prostoru.

  Učenci:
  • sledijo vodenemu ogledu in razlagi vodiča,
  • vpišejo lokacijo v mobilno aplikacijo,
  • rešijo spletne naloge.