Oris teme

 • Splošno

  Enodnevna ekskurzija po Mirnski dolini. Zasnovana je kot geografska ekskurzija, razviti pa jo je mogoče tudi interdisciplinarno, predvsem s predmetom zgodovine (železnodobne gomile, zgodovina gradov, območja izseljencev v 2. svetovni vojni, mejna območja v 2. svetovni vojni ...). 

  Točka 1: Prihod ob 9. 00. Delo do 10. 30 Začetna točka je v kraju Mirna na Dolenjskem, kjer si ogledate grad Mirna. 

  Točka 2: Prihod ob 10. 45 do 12. 00.  Dežela Kozolcev v Šentrupertu. 

  Točka 3: Naselje Krmelj. Od 12. 15 do 12. 45 je čas za kosilo. Od 12. 45 do 13. 15 kartiranje naselja. Pot Tk Pav Od 13. 30 do 15. 30. 

  Točka 4: Prihod 15. 45. Boštanj, oziroma Radna, na točki pred izlivom Mirne v Savo. Odhod 16. 30.

  Cilji ekskurzije:

  • opazovanje značilnosti rečnega reliefa in prepoznanje konkretnih oblik v naravi,
  • razumeti kaj pomeni pojem biodiverziteta,
  • spoznati pomen trajnostnega razvoja,
  • prepoznati dele naselja,
  • razumeti s kakšnimi izzivi so se v preteklosti in se danes srečujejo stara rudarska naselja v Sloveniji,
  • razumeti pomen reke za življenje ljudi v njenem porečju nekoč in danes.

  Avtor: Katja Jakoš

  17. 4. 2020


  • Mirna

   Na tej točki poslušate o zgodovini gradu, spoznate družbenogeografske in naravnogeografske značilnosti porečja. Rešite prvi del učnega lista o biodiverziteti.

   Podate navodilo, da vsak učenec, na poti do končne točke v Boštanju, označi vsaj dve naravnogeografske značilnosti rečnega reliefa v aplikaciji Lokalne zanimivosti in znamenitosti za nedomačine.


  • Šentrupert

   Voden ogled Muzeja kozolcev. 

   Vstopnina za učence: 4 EUR. 

   Vodenje skupine do 30 udeležencev: 25 EUR.

  • Krmelj

   Pot po učni poti Tk Pav. Tema je zgodovina kraja in rudnika. Ob poti se reši drugi del učnega lista o biodiverziteti. Na karti naselja, s pomočjo iskalnika po zemljevidih, označimo pomembne točke kulturne dediščine. Kartiramo naselje Krmelj, varno je za sprehajanje in opazovanje.

  • Boštanj

   Na tej točki opazimo Jakilovo žago, ki je povezana z zgodovino lastnika rudnika v Krmelju. Povemo o pomenu reke za življenje ljudi nekoč. Vprašamo učence o njihovih opažanjih, kakšen pomen ima danes reka Mirna in njeni pritoki za ljudi. Pokažemo na dolino Save, kamor se reka Mirna izliva. Pogovorimo se o naravovarstvenih območjih v porečju in njihovem pomenu za ohranjanje biodiverzitete.

   Pregledamo zemljevid z zanimivostmi, ki so jih označili v aplikaciji.

  • Vprašanja za zaključek