Učenci spoznajo značilnosti ledeniške doline in pridobijo osnovne informacije o Triglavskem narodnem parku.