Namen ekskurzije je spoznati prehod s Krasa v Istro, tj. prehodne pokrajine Kraški rob oz. Bržanija. Po razgledu preko  Tržaškega zaliva, se ustavimo v Sveti jami in bližnjhi delani vrtači. Preko vale pri Kastelcu se spustimo v zatrep Osapske reke