Spoznali bomo barjanska tla, okna-izvire rastline...