Eksurzija po Ljubljani.

Od rimskih časov do Plečnika.