Ekskurzijo bomo izpeljali po Šaleški dolini.

Spoznali bomo Velenje, Šoštanj, obiskali Velenjski rad, rudnik in močno erozijo potoka Velunje.