Primorske pokrajine

Ekskurzija je namenjena učencem 6. razreda. Ekskurija je medpredmetno zasnovana (geografija, zgodovina, slovenščina).

Ekskurzija traja 6 šolskih ur.