Želim izdelati ekskurzijo v Koprsko primorje za dijake